perpetuum logo

Lubię myśleć-warsztaty matematyczne Drukuj Email

Dzięki dotacji Fundacji PZU realizujemy projekt skierowany do młodzieży szkolnej z Niepublicznej Szkoły w Olszewce, pod Nakłem. Inicjatorkami przedsięwzięcia są: dr fizyki Beata Pietrewicz oraz mgr matematyki Maria Blechacz.

Zajęcia matematyczne, po zakończeniu projektu, realizujemy w ramach Manufaktury Umiejętności w środy o 17.30 na ul. Kordeckiego 16/1 w Bydgoszczy.

Projekt zaplanowany jest na 36 tygodni roku szkolnego 2012/2013. Realizowany będzie w formie jednogodzinnych zajęć warsztatowych odbywających się raz w tygodniu w każdej z trzech klas nauczania początkowego. Każdą godzinę zajęć prowadzić będzie dwoje prowadzących, aby jeszcze bardziej zindywidualizować pracę z dzieckiem. Dzieci będą pracowały samodzielnie, w dwu- albo czteroosobowych zespołach w zależności od rodzaju wykonywanego zadania. Na początku zajęć każde dziecko zmierzy się indywidualnie z łamigłówką lub zagadką przygotowaną dla niego. Zasadniczą fazę zajęć stanowić będą zabawy skonstruowane wokół konkretnego zagadnienia matematycznego. Przykładowo zabawy z liczmanami mogą polegać na sortowaniu według określonego schematu (według kształtu), porównywaniu wielkości zbiorów, przeliczaniu ilości elementów danego rodzaju lub posiadającego określoną cechę (np. ile jest wszystkich zielonych kwadratów). Możliwość manualnego działania jest w przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym niezmiernie istotna, gdyż są one jeszcze na etapie konkretyzowania zadań. Stąd dla dziecka zrozumiałe i nie sprawiające trudności będzie rozwiązanie zadania o treści: „W koszyku jest pięć jabłek i tyle samo gruszek. Ile jest gruszek w koszyku? Ile jest wszystkich owoców w koszyku?", a nie pytanie abstrakcyjne „Podaj wynik mnożenia pięciu przez dwa." Ostatnią fazę zajęć będą stanowiły gry i zabawy planszowe zawierające elementy strategii, kombinatoryki czy rachunku prawdopodobieństwa, dostosowane do poziomu rozwoju danej grupy wiekowej. Planujemy również samodzielne konstruowanie gier planszowych przez dzieci. Prowadzone przez nas zajęcia umożliwią dzieciom uczestnictwo w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny" – renomowanym przedsięwzięciu, niezmiernie popularnym i lubianym przez dzieci i młodzież.

Szkolenie nauczycieli odbywać się będzie w formie warsztatów, na których rozwiązywać będziemy problemy przygotowane dla dzieci. Przedstawimy stosowane metody dydaktyczne, pokażemy konkretne przykłady zadań i różne metody ich rozwiązania wynikające z nieograniczonej pomysłowości dzieci. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na metody rozwiązywania zadań z treścią. Nauczyciele będą zaproszeni do uczestniczenia w zajęciach z dziećmi na zasadzie dobrowolności w roli obserwatorów.

Po zakończeniu projektu Fundacja Kreatywnej Edukacji przekaże niezbędne materiały dydaktyczne do kontynuowania kształcenia matematycznego w oddziałach nauczania zintegrowanego Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce. Pozostałe pomoce posłużą do dalszej działalności edukacyjnej Fundacji: prowadzenia warsztatów matematycznych dla dzieci oraz kształcenia kadry edukatorów. Doświadczenia z realizacji niniejszego projektu oraz uzyskane pomoce dydaktyczne zapewnią trwałość realizacji założeń projektowych i umożliwią wprowadzanie w życie modelowych rozwiązań w innych placówkach edukacyjnych.

 

pteeg

rdlogo

logo_mamy w sieci

logo_lubostron

mkidn_01_cmyk

qulturka_znak_podpis_rgb

Newsletter
hejtu_logo_nowy_kolor

premd

02_piktogram_2

Jesteś tu : Strona główna Projekty Lubię myśleć - warsztaty matematyczne

Logo EU
Portal wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego