Uwaga, uwaga – już 29 kwietnia startuje kurs gordonowski w Krakowie. Prowadzą go m.in. osoby tworzące projekt Smykowe Granie w Filharmonii Krakowskiej. Dla osób, które nie znają tego przedsięwzięcia proponujemy krótki film
Jednocześnie informujemy, że kursy w Krakowie odbywają się niezwykle rzadko, a potrzebujących dzieci, które pragną dobrej edukacji muzycznej (rozbudzamy ich potrzeby na koncertach) jest niezwykle dużo.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz Fundacji Kreatywnej Edukacji zapraszamy serdecznie do udziału w kursie dla muzyków, wychowawców przedszkolnych oraz innych osób odpowiedzialnych za edukację muzyczną oraz procesy komunikacyjne najmłodszych. Kurs ma na celu rozwój umiejętności samej osoby kierującej procesem edukacyjnym dziecka na poziomie audiacji właściwej (rozumienie muzyki w kolejności uczenia się kształcenia formalnego) a także wyposażenie nauczyciela w umiejętności i wiedzę niezbędne do uczenia innych za pomocą edukacji nieformalnej.
Specjalizujemy się w promowaniu teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona: najwybitniejszego światowego psychologa muzyki i pedagoga, który stworzył, a wcześniej zajmował się badaniem zdolności i opracowywaniem kolejności uczenia się audiacji wstępnej i właściwej. Jego podejście jest całkowicie naturalne i logiczne i pozwala uczącemu się operować skomplikowanym materiałem muzycznym w całym spektrum skal i metrów. Celem kursu jest zwiększenie efektywności i przyjemność z uczenia.
 
Zapraszamy do Gdańska, Warszawy i Krakowa. Więcej informacji w załącznikach i na stronie: http://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/kursy.html