W imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze oraz Polskiej Rady Muzycznej  zapraszamy na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki – powiadamiamy o niej trochę później niż zwykle, ale i konferencja odbędzie się w nieco późniejszym terminie, nie jak do tej pory w kwietniu, lecz w maju. Zapraszamy 12–13 maja 2017 roku do siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, do nowo wybudowanego kompleksu Europejskiego Centrum Matecznik Mazowsze, ulokowanego w starych posiadłościach zespołu w Karolinie w Otrębusach.

 

Co roku, miejsce i współorganizator rzutują na kształt konferencji. Nie inaczej będzie i tym razem. Pod hasłem Muzyka polska w edukacji otwartości i dialogu organizujemy ją wspólnie z zespołem „Mazowsze”, który nie tylko będzie nas gościł, ale będzie on też miał swój niebagatelny w niej udział.

 

Na konferencji porozmawiamy na temat obecności muzyki polskiej w edukacji, głównie w kontekście współczesnych wyzwań kulturowych, ale i pewnych tendencji społecznych i planowanych reform oświatowych. Przygotowaliśmy pięć warsztatów, w tym oczywiście będą tańce narodowe i regionalne, które poprowadzą instruktorzy, soliści PZLPiT „Mazowsze”. Będę prezentacje, prelekcje i pokazy, koncerty i imprezy towarzyszące. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, bardzo nam zależy, aby to nasze wspólne spotkanie dało nam  wszystkim wiele satysfakcji, nowych doświadczeń, pozytywnych doznań.

Przedstawiciele Fundacji Kreatywnej Edukacji wystąpią w panelu dyskusyjnym pierwszego dnia konferencji, prezentując niedyrektywne podejście w edukacji, w tym w muzycznej.

 

Program konferencji w JPG

 

Formularz zgłoszenia (plik programu Word)