Plan dnia 5-6 lat

Poniedziałek

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne zgodne z inicjatywą dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawa ruchowa.

  -

 • Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu edukacji przedszkolnej.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne. Przygotowanie do nauki w szkole. Ćwiczenia grafomotoryczne.

  -

 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

  -

 • Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela zewnętrznego według planu.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Korowód w ramach realizacji zadań edukacyjnych oraz zajęcia umuzykalniające według teorii E.E. Gordona. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania wg metody symultaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej.

  -

 • Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Gry podwórkowe.

  -

 • Obiad wraz czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

  -

 • Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy plastyczne, konstrukcyjne.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • Gry edukacyjne i zabawy stolikowe.

  -

 • Podwieczorek i czynności higieniczno-porządkowe.

  -

 • Zabawy ruchowe. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  -

Wtorek

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne zgodne z inicjatywą dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawa ruchowa.

  -

 • Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu edukacji przedszkolnej.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne. Przygotowanie do nauki w szkole. Ćwiczenia grafomotoryczne.

  -

 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

  -

 • Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela zewnętrznego według planu.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Korowód w ramach realizacji zadań edukacyjnych oraz zajęcia umuzykalniające według teorii E.E. Gordona. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania wg metody symultaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej.

  -

 • Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Gry podwórkowe.

  -

 • Obiad wraz czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

  -

 • Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy plastyczne, konstrukcyjne.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • Gry edukacyjne i zabawy stolikowe.

  -

 • Podwieczorek i czynności higieniczno-porządkowe.

  -

 • Zabawy ruchowe. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  -

Środa

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne zgodne z inicjatywą dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawa ruchowa.

  -

 • Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu edukacji przedszkolnej.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne. Przygotowanie do nauki w szkole. Ćwiczenia grafomotoryczne.

  -

 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

  -

 • Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela zewnętrznego według planu.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Korowód w ramach realizacji zadań edukacyjnych oraz zajęcia umuzykalniające według teorii E.E. Gordona. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania wg metody symultaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej.

  -

 • Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Gry podwórkowe.

  -

 • Obiad wraz czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

  -

 • Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy plastyczne, konstrukcyjne.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • Gry edukacyjne i zabawy stolikowe.

  -

 • Podwieczorek i czynności higieniczno-porządkowe.

  -

 • Zabawy ruchowe. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  -

Czwartek

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne zgodne z inicjatywą dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawa ruchowa.

  -

 • Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu edukacji przedszkolnej.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne. Przygotowanie do nauki w szkole. Ćwiczenia grafomotoryczne.

  -

 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

  -

 • Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela zewnętrznego według planu.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Korowód w ramach realizacji zadań edukacyjnych oraz zajęcia umuzykalniające według teorii E.E. Gordona. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania wg metody symultaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej.

  -

 • Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Gry podwórkowe.

  -

 • Obiad wraz czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

  -

 • Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy plastyczne, konstrukcyjne.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • Gry edukacyjne i zabawy stolikowe.

  -

 • Podwieczorek i czynności higieniczno-porządkowe.

  -

 • Zabawy ruchowe. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  -

Piątek

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne zgodne z inicjatywą dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawa ruchowa.

  -

 • Śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu edukacji przedszkolnej.

  -

 • Zajęcia dydaktyczne. Przygotowanie do nauki w szkole. Ćwiczenia grafomotoryczne.

  -

 • Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

  -

 • Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela zewnętrznego według planu.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • II śniadanie wraz z czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Korowód w ramach realizacji zadań edukacyjnych oraz zajęcia umuzykalniające według teorii E.E. Gordona. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania wg metody symultaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej.

  -

 • Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Gry podwórkowe.

  -

 • Obiad wraz czynnościami higienicznymi i samoobsługowymi.

  -

 • Odpoczynek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

  -

 • Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy plastyczne, konstrukcyjne.

  -

 • Zabawa swobodna wynikająca z zainteresowań dzieci.

  -

 • Gry edukacyjne i zabawy stolikowe.

  -

 • Podwieczorek i czynności higieniczno-porządkowe.

  -

 • Zabawy ruchowe. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  -