Zapraszamy na kursy gordonowskie w 2021 roku

Zapraszamy na kursy gordonowskie “Improwizuję, czyli audiuję I i II stopnia dla osób kierujących edukacją muzyczną  na etapie audiacji wstępnej oraz audiacji właściwej”, realizowane w 2021 roku  przez PTEEG, FKE  oraz innych organizacji,

w ramach projektu:

Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona

 

 

Zachęcamy do zapoznania się  poniższym Biuletynem:

biuletyn_2021


 

 

Dla osób, które chcą poznać założenia teorii uczenia się muzyki dla najmłodszych polecamy materiał pokazowy z zajęć umuzykalniających:

 

 

 

Dla osób zainteresowanych edukacją formalną wg teorii prof. E.E. Gordona przygotowaliśmy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Szczecinie:

 

W filmie podkreślono unikalne gordonowskie założenia Teorii uczenia się muzyki, które powinny być realizowane przez każdego, kto nazywa swoje warsztaty zajęciami umuzykalniającymi – gordonowskimi. Materiał został zarejestrowany podczas zajęć Fundacji Kreatywnej Edukacji w trzech grupach wiekowych, w ramach audiacji wstępnej (przed kształceniem formalnym). Prowadzący: Miłosz i Jolanta Gawryłkiewiczowie – członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Więcej informacji: www.pteeg.org.

Dla osób zainteresowanych kursem II stopnia polecamy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego Nauka Improwizacji muzycznej w każdej podstawówce i gimnazjum!


RODZAJE KURSÓW

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ: STOPIEŃ I

DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ FORMALNE WYKSZTAŁCENIE MUZYCZNE I NIE MAJĄ TAKIEGO WYKSZTAŁCENIA

(Chorzów: październik 2020 – okolice lipca 2021)

Podczas 140-godzinnego szkolenia uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo-głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadaptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 godz. praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie do kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E. Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

KURSY IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ: STOPIEŃ I

DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ FORMALNE WYKSZTAŁCENIE MUZYCZNE I NIE MAJĄ TAKIEGO WYKSZTAŁCENIA

(Warszawa: marzec –  lipiec 2021)

Podczas 140-godzinnego szkolenia uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo-głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadaptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 godz. praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie do kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E. Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

AUDIACJA WOKALNA: KURS II STOPNIA

DLA OSÓB KIERUJĄCYCH FORMALNYM NAUCZANIEM

Kurs II stopnia dla osób kierujących formalnym nauczaniem, audiacja wokalna „Śpiewać każdy może”

​Zapraszamy do oglądania koncertu Śpiewać każdy może w wykonaniu absolwentów kursu wokalnego II st w 2020 roku

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć szkoleniowych dedykowanych osobom prowadzącym zajęcia kształcenia słuchu w muzycznym szkolnictwie formalnym, a także chórmistrzom i edukatorom zajmującym się prowadzeniem lekcji muzyki w ogólnokształcących szkołach podstawowych i wyższych. Wprowadzony podczas zajęć styl gospel daje możliwość pracy nad repertuarem, w którym wykorzystywana jest technika improwizacji, a ciągły ruch ułatwia pracę nad poczuciem rytmu. Kurs prowadzą specjaliści z zakresu improwizacji i prowadzenia zespołów wokalnych, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz czynni zawodowo muzycy, najprawdopodobniej najlepsi w kraju (!) ?

Śpiewać każdy może – Program kursu II stopnia

Pierwsza część — audiacja wokalna:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – kurs przyśpieszony.

 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.

 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci — kurs przyśpieszony.

 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.

 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.

 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, w tym chórów gospel i nie tylko.

 

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci kursu z pomyślnie zdanym egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. W kursie mogą uczestniczyć również osoby, które nie mają certyfikatu I stopnia. Zapraszamy gorąco, bo takich osób jest w Polsce niewiele!

 

Nasi trenerzy:

Miłosz Gawryłkiewicz – muzyk i aranżer: Big Band Tomka Szymusia, Kapela ze Wsi Warszawa, trener PTEEG i FKE, twórca publikacji PTEEG i FKE, zapewni Wam pozyskanie umiejętności harmonicznych, nauczy efektywnej kolejności uczenia się umiejętności i pomoże zdiagnozować Waszych uczniów.

Patrycja Gola – soulowo-jazzowa wokalistka, nauczycielka śpiewu, producent muzyczny, jedna z czołowych wokalistek sesyjnych w kraju. Jest założycielką i dyrektorką szkoły wokalnej 3city voices. Patrycja zajmie się profesjonalnie Waszym głosem od strony technicznej, a także rozśpiewa Was w taki sposób, by repertuarowo i metodycznie znakomicie przygotować do finałowego koncertu. Nasza trenerka pozwoli Wam wypróbować się w wokalnym kierowaniu indywidualnym i grupowym osób w różnym wieku.

KURSY IMPROWIZUJĘ, CZYLI AUDIUJĘ: STOPIEŃ II

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH FORMALNE MUZYCZNE WYKSZTAŁCENIE

Instrumenty klawiszowe (WARSZAWA – sierpień 2021 roku)

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć szkoleniowych dedykowanych osobom prowadzącym zajęcia gry na instrumentach klawiszowych w muzycznym szkolnictwie formalnym, a także zajęciach w edukacji pozaformalnej. Warsztaty oparte są na materiałach “Marilyn Moves for Piano” oraz własnych, stworzonych przez członków Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Repertuar, który wykorzystywany jest w ramach zajęć, to różnorodne skale i metra tworzące słownik muzyczny małego adepta sztuki. Głównym założeniem edukacji gordonowskiej jest opanowanie umiejętności improwizacji, dlatego odpowiednio osłuchani nauczyciel oraz uczeń mają szansę nie tylko grać różnorodne muzycznie utwory, ale także rozwijać swoją muzykalność: improwizując i komponując.  Kurs prowadzą specjaliści z zakresu improwizacji oraz kierunkowi nauczyciele instrumentaliści, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona, najprawdopodobniej najlepsi w kraju (!) ?

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – powtórka.

 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.

 3. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci – powtórka.

 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii dla zaawansowanych.

 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.

 6. Metodyka prowadzenia zajęć instrumentalnych indywidualnych i zespołowych.

 7. Tworzenie aranży na zespoły, z wykorzystaniem przestrzeni na improwizację wykonawczą.

Fundacja Kreatywnej Edukacji, we współpracy m.in. z PTEEG, organizuje seminaria, na które zaprasza znawców, a zarazem propagatorów teorii profesora E.E. Gordona z USA, Włoch oraz Portugalii. W Polsce dzieło profesora wdraża kilkuset nauczycieli, wykładowców, muzyków. Wydawane są tłumaczenia publikacji E.E. Gordona oraz autorskie pozycje będące adaptacją teorii na polskim gruncie.

WYKŁADOWCY:

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą podczas kursów dzielić się z Państwem będą m.in.:

 • Miłosz Gawryłkiewicz — wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów, m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących;

 • dr Barbara Pazur — wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz;
 • Kamil Wawrzuta —instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych, m.in. Bytomskiego Teatru Tańca;

 • Adrianna Werc — instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser;

 • Instruktorzy metody Speach Level Singing;

 • Jolanta Gawryłkiewicz — muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych  i przedszkolnych;

 • Kinga Kruś-Kołodziej — psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej;

 • Mirosława Gawryłkiewicz — muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG;

 • dr Ewa Klimas-Kuchta — psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG;

 • Patrycja Gola — wokalistka soulowo-jazzowa, nauczycielka śpiewu, producent muzyczny, jedna z czołowych wokalistek sesyjnych w kraju. Jest założycielką i dyrektorką szkoły wokalnej 3city voices. Absolwentka V Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W międzyczasie otrzymała stypendium w Rhythmic Music Conservatory w Danii. Ma za sobą ponaddwudziestoletnie doświadczenie na scenie.

 • nauczyciele instrumentaliści, wokaliści, specjaliści ODN, zagadnień prenatalnych, związani z projektami FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona

Naszymi gospodarzami są:

Warszawa

Dom Ukraiński,  ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

https://ukrainskidom.pl

Chorzów

Żłobek Pierwsze Kroki www.zlobekpierwszekroki.pl  ul. Chorzów, Żołnierzy Września 20

TERMINY

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA DLA OSÓB Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(WARSZAWA)

Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl

 20-21 marca 2021,

10-11 kwietnia 2021,

15-16 maja 2021,

19-20 czerwca 2021,

12-18 lipiec 2021

KURS GORDONOWSKI II STOPNIA Z ZAKRESU AUDIACJI WOKALNEJ

(WARSZAWA)

Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl

 15-20 sierpnia

KURS GORDONOWSKI II STOPNIA Z ZAKRESU AUDIACJI INSTRUMENTALNEJ

(WARSZAWA) Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl

 6-10 sierpnia

KURS GORDONOWSKI I STOPNIA DLA OSÓB BEZ I Z FORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM MUZYCZNYM

(CHORZÓW) Żłobek Pierwsze Kroki www.zlobekpierwszekroki.pl  ul. Chorzów, Żołnierzy Września 20

 

24-25 października 2020 roku

28-29 listopada 2020 roku

28-30 grudnia 2020 roku

7-10 stycznia 2021 roku

27-28 lutego 2021 roku

Będzie nieco wydłużony ze względu na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

OPŁATY

Opłata za kursy:

1. kurs I stopnia 140 godz. Warszawa oraz Chorzów 2500 zł, w tym 1000 zł wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego).

2. kurs II stopnia  – audiacja wokalna 1200 zł (w tym 600 zł wpisowe)

3. kurs II stopnia – audiacja instrumentalna 1200 zł (w tym 600 wpisowe)

Konto FKE: BNP Paribas 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246

ORGANIZATORZY

Fundacja Kreatywnej Edukacji

www.fundacjakreatywnejedukacji.org;

tel. +48 602 466 347

 

 

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona

www.pteeg.org

tel. +48 604 103 182

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń

i wpłatę wpisowego za kursy w ciągu 7 dni po zapisaniu się.

O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty.

ZAPISY

Formularz online: ZAPISY

Patrz: Polityka prywatności/RODO

Strona wykorzystuje pliki cookies.