Chorzów – kurs gordonowski I st. dla osób kierujących edukacją muzyczną

ZAPROSZENIE NA KURS GORDONOWSKI W CHORZOWIE

Fundacja Kreatywnej Edukacji, Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona oraz Żłobek Pierwsze Kroki zapraszają na kurs

Improwizuję, czyli audiuję: stopień I

dla osób, które posiadają formalne wykształcenie muzyczne i nie uzyskały takiego wykształcenia, ale koniecznie czysto intonują oraz posiadają stabilny puls, a także koordynują ciało, oddech i głos.

Kurs odbędzie się w Chorzowie – 5 zjazdów między październikiem 2020 r. a lutym 2021 r.
Obejmuje 140 godzin szkolenia opartego na teorii uczenia się muzyki prof. E.E. Gordona oraz indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji i nagrań.

Formularz zapisu i więcej informacji na stronie: https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/kursy-gordonowskie/

Strona wykorzystuje pliki cookies.