Anita Graszk

OPIEKUN DZIENNY

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczej (studia II stopnia) oraz pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturowa (I stopnia) na UKW, a także bydgoskiego Liceum Plastycznego.
Doświadczenie gromadziłam, odbywając praktyki: dwukrotnie w Szkole Podstawowej (w świetlicy i u pedagoga szkolnego), dwukrotnie w przedszkolu, w Klubie Malucha, a także w Teatrze Polskim i Fundacji Sztuki.
Jednak najwięcej nauczyły mnie 3 lata wolontariatu w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – w grupie interwencyjnej oraz Mieszkaniach Usamodzielnienia, a także wieloletnia współpraca z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Pełniąc funkcję profilaktyka, wychowawcy i instruktora zajęć kulturalno-oświatowych, przez 4 lata wspierałam tę instytucję podczas kolonii i półkolonii profilaktycznych, a przez 3 lata byłam wychowawcą w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięcy Tygiel” prowadzonej przez BORPA.

Stale rozwijam swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności, biorąc udział w różnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam szkolenia m.in. z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”, a także „Uczeń trudny czy wymagający”, „Komunikacja do motywacji” oraz pakiet szkoleń prowadzonych przez ITEM, w skład których wchodzi: „Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia”, „Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania” oraz „Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka”. Ostatnimi szkoleniami, w jakich wzięłam udział, były „Treningowe metody pracy zastępowania zachowań agresywnych i przemocowych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych” oraz „Sensoraki. Jak wspierać rozwój sensoryczny u dzieci”.

Prywatnie nieustannie zachwycam się naturą, kocham góry oraz gotuję i eksperymentuję w mojej wegetariańskiej kuchni. Od dłuższego czasu interesuje mnie medycyna wschodu, psychosomatyka, psychodietetyka, a od kilku miesięcy jestem zachwycona nurtem zero waste. Nieustannie powiększam mój ukochany domowy ogródek, a gdy robi się ciepło, zbieram to, co daje natura, by z zebranych ziół i owoców stworzyć lecznicze przetwory, syropy i herbatki.

Moja przygoda z Fundacją Kreatywnej Edukacji rozpoczęła się w walentynki 2019 roku i idea tego święta wciąż przyświeca mojej pracy jako opiekuna dziennego, gdyż stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, zaufanie, ciepłą i życzliwą atmosferę. Ważną wartością w mojej pracy jest dla mnie możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka i dostosowania oddziaływań stosownie do jego potrzeb, możliwości, ale i potencjału. Istotna jest dla mnie przede wszystkim praca na zasobach dziecka, ale również wczesne kompensowanie ewentualnych deficytów, szczególnie gdy dzieci są pod opieką poradni specjalistycznej. Zależy mi również na budowaniu u podopiecznych poczucia sprawczości – praktykuję filozofię podążania krok za dzieckiem, bycia obok, wspierania i zachęcania do podjęcia próby, ale ostateczną inicjatywę pozostawiam dzieciom i – jak często się okazuje – to właśnie one znajdują najlepsze, najbardziej kreatywne i najlepiej dostosowane do własnych możliwości sposoby rozwiązania danego „problemu”.

Oprócz dbałości o relacje z maluszkami, nieodłącznym filarem mojej pracy jest stała, oparta na życzliwości i otwartości, bieżąca wymiana informacji z Rodzicami. Jak pokazuje moje doświadczenie, jedynie wzajemne zaufanie oraz współpraca między środowiskiem rodzinnym a instytucją jest w stanie przynieść najlepsze i najtrwalsze korzyści w całościowym funkcjonowaniu dzieci.

Największą radością w mojej pracy jest obserwowanie, jak z dnia na dzień maluszki stają się coraz bardziej samodzielne, chętnie i z zaangażowaniem podejmują różnorodne wyzwania oraz jak wspaniale rozwijają się w relacjach społecznych – dbają nie tylko o siebie, ale i inne dzieci, pomagając sobie nawzajem.
Moim planem na rozwój swojego warsztatu na najbliższe miesiące w Fundacji jest wprowadzenie elementów pedagogiki Montessori, by dostarczyć dzieciom jak najlepszych narzędzi do ćwiczenia umiejętności życia codziennego i samodzielności, by jak najlepiej przygotować je do nowej, fascynującej przygody w przedszkolu.

Strona wykorzystuje pliki cookies.