Moje zainteresowania nie ograniczają się jednak tylko do filozofii. Od najmłodszych lat byłem członkiem wielu nagradzanych chórów (m.in. chóru dziecięcego Opery Nova w Bydgoszczy), co kontynuuję również dziś. Mój kontakt z muzyką utrzymywałem m.in. dzięki nauce w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, gdzie skończyłem szkołę pierwszego stopnia. Interesuję się również filmem oraz fotografią, co miałem okazję rozwijać w Bydgoskiej Kronice Filmowej. Przez dwa lata prowadziłem również audycję radiową „Dział Kadr” o tematyce filozoficzno-filmowej w Radio Uniwersytet.

W pracy z dziećmi kładę nacisk na dialog i zdobywanie nie tyle wiedzy, ile umiejętności, które pozwalają na umiejscowienie posiadanej już wiedzy w szerszym kontekście i zdania sobie sprawy z jej wartości i konsekwencji. Na lekcjach filozofii staram się rozwijać przede wszystkim krytyczne myślenie.