Jestem osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności (wrodzona łamliwość kości), jednak to, że poruszam się za pomocą wózka elektrycznego nie przeszkadza być mi aktywną zawodowo, a prywatnie szczęśliwą mamą Zuzanny i Michaliny. Uczestniczyłam w kampanii społecznej „Rodzicielstwo bez barier”. Zorganizowała ją Fundacja „Jedyna Taka”, a realizował Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Było to pierwsze w kraju innowacyjne zobrazowanie faktu, że osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome czy niesłyszące są równoprawnymi matkami i ojcami.

Moją życiową dewizą jest unikanie skrajności prowadzących do konfliktów. Nawiązywanie nowych kontaktów, praca w zespole, możliwość pozyskiwania nowych doświadczeń i rozwoju dotychczasowych umiejętności związanych nie tylko z wykształceniem przyczynia się do tego, iż chciałabym służyć wielu osobom, ukazując im nowe, nieznane dotąd możliwości. Mam umiejętności szybkiego przystosowania do nowych warunków, a dociekliwość, zaangażowanie i konsekwencja działania wsparte zdobytą wiedzą dają gwarancję efektywnego działania na rzecz innych.