Edukacja dzieci i młodzieży

koncert muzyki współczesnej

Instytucja dziennego opiekuna to zorganizowana forma opieki nad dziećmi, która ma za zadanie pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat).

Przedszkole jest kontynuacją wypracowanych metod i form przyjętych w punkcie przedszkolnym Uniwersytet Dziecięcy Fundacji Kreatywnej Edukacji.

Realizujemy zajęcia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a jednocześnie wdrażamy autorski program nowej edukacji, który został wypracowany przez nauczycieli, dzieci i rodziców podczas wspólnych spotkań w ramach projektu “Szkoła w budowie”. Uznaliśmy, że jeśli kompleksowa zmiana systemu edukacji nie jest możliwa, należy stworzyć alternatywę.

Placówka wpisana do ewidencji placówek, w których dokonują się cuda: powstają instrumenty gliniane, podczas eksperymentów przyrodniczych oszukujemy nasze zmysły, na liczydle japońskim sorobanie liczymy szybciej od komputera… Jednym słowem tworzenie wciąga!

Liceum Perpetuum ma być placówką, gdzie ćwiczymy samorządność, dlatego współtworzą je zarówno sami zainteresowani czyli młodzież, na równi z ich nauczycielami i rodzicami. Poprzez demokratyczne rozwiązania angażujemy całą społeczność w holistyczne funkcjonowanie placówki: stosujemy ocenianie kształtujące, razem podejmujemy kluczowe decyzje odnośnie do szkoły oraz każdej klasy, rozmawiamy o potrzebach i wspólnie decydujemy o zajęciach realizowanych poza klasą szkolną; wycieczkach, projektach wolunarystycznych czy tych przyczyniających się do promocji; czy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych dla placówki.