Żłobek/ opiekun dzienny- informacje dla rodziców

koncert muzyki współczesnej

UWAGA: wszystkie placówki Fundacji Kreatywnej Edukacji zostają przeniesione  na Mińską 15 w Bydgoszczy!

Nowa strona placówek edukacyjnych Fundacji Kreatywnej Edukacji: https://perpetuummobile.edu.pl

Drodzy rodzice!

Instytucja dziennego opiekuna to zorganizowana forma opieki nad dziećmi, która ma za zadanie pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat). Opieka sprawowana jest w warunkach najbardziej zbliżonych do tych domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.

Dzienny opiekun zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikacje dziennego opiekuna, uczy się i rozwija.

Zatrudniamy 2 osoby, absolwentów kierunków pedagogiki, w tym opieki małego dziecka do lat 3. Opiekunowie uzupełniają się, sprawując możliwie opiekę jednocześnie, w najbardziej newralgicznie momentach. Rodzice dziecka współpracują z dziennym opiekunem, który sprawuje opiekę nad ich dzieckiem. Współpraca ta ma charakter dwustronny. Z jednej strony, polega na udzielaniu przez rodziców dziecka dziennemu opiekunowi porad w sprawowaniu opieki w czasie prowadzenia zajęć, zaś z drugiej – na prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad rodzicom dziecka w zakresie pracy z dziećmi przez dziennego opiekuna.

W cenie czesnego są zajęcia muzyczne i plastyczne prowadzone przez artystów skupionych przy Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz język angielski i hiszpański.

 

Szczęśliwe dziecko uczęszczające na nasze zajęcia

 

Dbamy o to, by dzieci zjadały zdrowe posiłki, zawierające dużą ilość świeżych warzyw i owoców. Na życzenie rodziców zamawiamy dwudaniowe obiady w cenie zależnej od aktualnego dostawcy.  Posiadamy mały ogródek dla najmłodszych oraz przestrzeń 1500 m2, którą przeobrażamy w naturalny ogród. Liczba miejsc w placówce jest ograniczona, ponieważ każdy opiekun dzienny zajmuje się zgodnie z wytycznymi od 5 – 8 dzieci. Dzięki temu Państwa pociechy mają zapewniony komfort i dużo uwagi z Jego strony.

 

Kontakt odnośnie podpisywania umów i wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

+48602466347;

info@fundacjakreatywnejedukacji.org .

Dokumenty również do odbioru w siedzibie Opiekuna Dziennego przy Chopina 27, 85-092 Bydgoszcz

 

 

Polecamy zapoznanie się z statutem oraz regulaminem opiekuna dziennego: