Edukacja dzieci

Instytucja dziennego opiekuna to zorganizowana forma opieki nad dziećmi, która ma za zadanie pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat).

Przedszkole jest kontynuacją wypracowanych metod i form przyjętych w punkcie przedszkolnym Uniwersytet Dziecięcy Fundacji Kreatywnej Edukacji.

Realizujemy zajęcia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a jednocześnie wdrażamy autorski program nowej edukacji, który został wypracowany przez nauczycieli, dzieci i rodziców podczas wspólnych spotkań w ramach projektu “Szkoła w budowie”. Uznaliśmy, że jeśli kompleksowa zmiana systemu edukacji nie jest możliwa, należy stworzyć alternatywę.

Placówka wpisana do ewidencji placówek, w których dokonują się cuda: powstają instrumenty gliniane, podczas eksperymentów przyrodniczych oszukujemy nasze zmysły, na liczydle japońskim sorobanie liczymy szybciej od komputera… Jednym słowem tworzenie wciąga!