Miło nam ogłosić, że Fundacja Kreatywnej Edukacji wpisana została do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Organizujemy kilka razy w roku warsztaty, kursy i seminaria w Polsce i za granicą. Zapraszamy

2.04/00029/2018
Data wpisu 2018-03-14