Seminaria gordonowskie

Dotychczas zrealizowaliśmy jako Fundacja Kreatywnej Edukacji z Partnerami z całej Polski i nie tylko sześć międzynarodowych seminariów. Przed nami głównym inicjatorem tych spotkań, z udziałem Profesora Edwina Eliasa Gordona było Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona. Zapraszamy na kolejne seminarium wkrótce!