Polityka prywatności/RODO

Polityka prywatności/RODO

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kreatywnej Edukacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego 16/1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 1. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jolanta Gawryłkiewicz, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: info@fundacjakreatywnejedukacji.org,
 2. podane przez Ciebie dane osobowe (adres e’mail, numer telefonu, imię i nazwisko) będą przetwarzane w następujących celach:

  – aby zarejestrować się na naszej stronie internetowej w celu rezerwacji miejsca dziecka w placówce przedszkolnej/szkolnej, na seminaria bądź kursy gordonowskie i inne wydarzenia realizowane przez Fundację Kreatywnej Edukacji,

  – podanie danych jest niezbędne, abyśmy mogli zarezerwować miejsce na ww. wydarzenia i skontaktować się z Tobą w tej sprawie.

 3. podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Fundacje Kreatywnej Edukacji w ramach Twojego zgłoszenia,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Fundację Kreatywnej Edukacji i nie przekazuje żadnych informacji osobom trzecim,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych),
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@fundacjakreatywnejedukacji.org

 

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Postaramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie oraz wyjaśniać Państwa wątpliwości.

Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są przez naszą stronę internetową w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu rezerwacji miejsca, np. udziału w seminarium. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę internetową mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny. 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona internetowa  nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.