Kurs II st. dla wokalistów, dyrygentów, prowadzących zespoły wokalne

Drodzy wokaliści, dyrygenci, prowadzący zespoły wokalne, w tym gospel, doskonalący improwizację, aranżację, metodykę kształcenia słuchu oraz uczący emisji głosu (SLS i inne):

Ten kurs powstał specjalnie z myślą o Was!

Aby otrzymać certyfikat, czy w ogóle rozpocząć kurs nie trzeba mieć certyfikatu I st. Natomiast jeśli jesteś na kursie II st. nie otrzymujesz automatycznie certyfikatu I st – jeśli chcesz być specjalistą od umuzykalnienia małych dzieci zapraszamy na kursy I st.

Zapraszamy na pionierskie w Polsce kursy gordonowskie II stopnia z audiacji właściwej. Nabór rozpoczęty, decyduje kolejność zgłoszeń (elektroniczny formularz na stronie https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/kursy-gordonowskie/ ) potwierdzona wpłatą za kurs. Nabór kończymy w momencie zapisu 20tej osoby.

KURS II STOPNIA DLA OSÓB KIERUJĄCYCH FORMALNYM NAUCZANIEM, AUDIACJA WOKALNA: Warszawa, 5-11 sierpnia 2019

Naszymi specjalistami są:
– Miłosz Gawryłkiewicz, który zapewni Wam pozyskanie umiejętności harmonicznych, nauczy Was efektywnej kolejności uczenia się umiejętności i pomoże zdiagnozować Waszych uczniów (muzyk i aranżer: Big Band Tomka Szymusia, Kapela ze Wsi Warszawa, trener PTEEG i FKE, twórca publikacji PTEEG i FKE).
– Marta Podobas muzyk i improwizatorka, związana z zespołem Sound’n’Grace oraz Klubem Komediowym. Prowadzi zespoły wokalne oraz zajęcia z improwizacji wokalnej i teatralnej w Szkole Impro i Voice Progress. Absolwentka kursu gordonowskiego I st PTEEG, umuzykalnia w ramach studio Papapaj w Warszawie.

Program kursu II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna:

– Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – przyśpieszony kurs
– Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.
– Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci – przyśpieszony kurs
– Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.
– Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
– Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci, którzy pomyślnie zdali egzamin otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. Zapraszamy na kontynuację kursu II stopnia w zakresie audiacji instrumentalnej.

W ramach zajęć z emisji głosu i metody prowadzenia zespołów wokalnych przygotowujemy koncert, realizowany wraz z najlepszymi muzykami – instrumentalistami. Uczestnicy mogą się prezentować na koncercie solowo i grupowo. Koncert będzie otwarty dla publiczności (szczegóły wkrótce).

Kurs trwa 7 dni: od 5 sierpnia do 11 sierpnia.
Godziny: od 9.00 – 18.00 z elastycznymi przerwami, w tym 1h przerwa obiadowa.
Miejsca: Dom Ukraiński, ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Zapisy na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevHZuAv2Bs6qymd6PPHVSHm1BbVV3rMt_XtgungCTb8vkclg/viewform

Strona wykorzystuje pliki cookies.