Kurs gordonowski “Improwizuję, czyli audiuję” dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6

Podczas kursu postaramy się (przy Waszym ogromnym udziale) nauczyć prowadzić zajęcia w ten sposób:W filmie podkreślono unikalne, gordonowskie założenia Teorii uczenia się muzyki, które powinny być realizowane przez każdego, kto nazywa swoje warsztaty zajęciami umuzykalniającymi – gordonowskimi. Materiał został zarejestrowany podczas zajęć Fundacji Kreatywnej Edukacji w trzech grupach wiekowych, w ramach audiacji wstępnej (przed kształceniem formalnym). Prowadzący: Miłosz i Jolanta Gawryłkiewicz – członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Więcej informacji: www.fundacjakreatywnejedukacji.org oraz www.pteeg.org.

 
Nowe kursy w 2017 roku

Od naszych dzieci w szkołach muzycznych oczekuje się bogatego słownictwa muzycznego, biegłości rytmicznej, tonalnej oraz ruchowej. Paradoksem jest to, że gdy w momencie rozpoczęcia edukacji dziecko jest do niej bardzo dobrze przygotowane i posiada dojrzałość muzyczną, jest rozbudzone i potrafi świetnie improwizować, ukierunkowuje się je na uczenie pisania i czytania oraz interpretacji muzyki skomponowanej przez inne osoby. Jeśli więc będziemy je prowadzić w odtwórczy sposób, jego potencjał rozminie się z oczekiwaniami nauczycieli ukierunkowanymi na rzemieślnicze umiejętności i biegłość techniczną. Od pierwszego bezpośredniego kontaktu z Edwinem Eliasem Gordonem podczas pierwszego Seminarium Gordonowskiego organizowanego przez Instytut Pedagogiki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Radziejowice 1991) osoby zrzeszone w Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Polskim Towarzystwie Edwina E. Gordona propagują jego teorię uczenia się muzyki. Kim jest nasz bohater i dlaczego jego osoba wywiera niesłabnący wpływ na metody edukacji muzycznej kolejnych pokoleń dzieci (począwszy od okresu prenatalnego), poglądy specjalistów w tej dziedzinie oraz tych, którzy czerpią po prostu radość z muzykowania? Edwin Elias Gordon  jest muzykiem jazzowym, pedagogiem i psychologiem muzyki związanym z Uniwersytetem South Carolina. Zanim poświęcił się psychologii muzyki otrzymał tytuł licencjata oraz magistra gry na kontrabasie w Eastman School of Music. Grał w zespole Genego Krupy jeszcze przed otrzymaniem tytułu doktora na Uniwersytecie Iowa w 1958 roku. To znany badacz i autor licznych publikacji, w tym  m.in. testów uzdolnień muzycznych. W latach  1979–1995  działał w  Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych im. Carla E. Seashore’a na Uniwersytecie Temple w Filadelfii, zdobywając liczne prestiżowe nagrody. Przez długi okres czasu był profesorem muzyki w Uniwersytecie Stanowym Nowego Yorku w Buffalo oraz w Uniwersytecie w Iowa. Teoria uczenia się muzyki Gordona, poparta badaniami empirycznymi jest nowatorską, pionierską propozycją rozwiązań praktycznych dla edukacji muzycznej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem specjalistów na całym świecie. Ci, którzy dużo wiedzą o rozwoju dziecka, żartują czasami, że chcieliby umrzeć jako małe dzieci, ale najpóźniej, jak tylko byłoby to możliwe. Zdają sobie bowiem sprawę, że możliwości uczenia się nigdy nie są większe niż w chwili narodzin. Wobec tego przyjmując, że najważniejszym okresem dla uczenia się jest czas od pierwszych chwil po urodzeniu (a może jeszcze przed tym faktem) do ukończenia trzeciego roku życia, należy kierować dzieckiem tak, aby odbierało nieustrukturowane, nieformalne oddziaływania. Kolejny pod względem ważności okres, to lata między trzecim a piątym rokiem – okres oddziaływań już ustrukturowanych, ale wciąż nieformalnych, realizowanych przez dom rodzinny lub przedszkole. (E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Wydawnictwo ZamKoEr, Kraków, 1997). Dlatego osoba, która chce efektywnie uczyć powinna zacząć od wdrażania się w zagadnienia audiacji wstępnej.

 
Program

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli muzyki edukatorów oraz praktykujących muzyków. Celem projektu jest wykształcenie osób kierujących edukacją muzyczną dziecka, które stworzą na swoim terenie placówki edukacyjne prowadzące zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci wg teorii E. E. Gordona. Planowane zajęcia dotyczyć będą poniższych zagadnień:

  1. Teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona.
  2. Zasady muzyki, improwizacji muzycznej, harmonii – wykorzystanie posiadanych umiejętność do pracy wg teorii E. E. Gordona.
  3. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.
  4. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E. E. Gordona dla dzieci z deficytami komunikacyjnymi, zwłaszcza z autyzmem.
  5. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E. E. Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.
  6. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E. E. Gordona, zastosowanie materiałów dydaktycznych. Analiza zajęć praktycznych prowadzonych przez uczestników szkolenia.
  7. Organizowanie koncertów i innych działań, m.in. parateatralnych, również z udziałem rodziców, promocja zajęć w środowisku lokalnym. Całość w konwencji zawierającej aspekty teorii E. E. Gordona.
  8. Możliwość superwizji zajęć prowadzonych przez uczestników, wsparcie instytucjonalne PTEEG oraz FKE w kontaktach z lokalnymi włodarzami oraz instytucjami edukacji muzycznej, jak i lokalnymi mediami.
  9. Koncepcja Edwina E. Gordona w psychologii muzyki. Efekt Mozarta i wpływ muzyki na pozamuzyczne obszary inteligencji dziecka.
 
Prowadzący:

Koordynator projektu: Jolanta Gawryłkiewicz – prezes Fundacji Kreatywnej Edukacji; muzyk, ekonomista, politolog, uczestnik szkół dramowych, prowadząca warsztaty dla niemowląt i małych dzieci, przedszkolnych, szkolnych, propagatorka Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, twórca i prowadzący kursów gordonowskich, seminariów gordonowskich: ostatnie w 2016 roku na UMCS w Lublinie „Język muzyki nie tylko dla osób z autyzmem”. Współautorka publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka”. Członkini PTEEG. Miłosz Gawryłkiewicz: absolwent Wydziału Rozrywki i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzyk jazzowy, muzyk sesyjny, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest producentem nagrań wydawanych przez Fundację oraz PTEEG. Wykładowca seminariów i kursów gordonowskich. Twórca koncertów gordonowskich, w tym dla i z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Współautor publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka”. Członek PTEEG. Kamil Wawrzuta: tancerz, aktor, absolwent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Absolwent filologii polskiej na ATH w Bielsku-Białej. Realizuje również własne projekty choreograficzne, m.in.: Wnyk, (Śląski Teatr Tańca, 2012) Profanum, „Scena młodych” (Opera Kameralna w Warszawie, 2013). Krótkie wideo ze spektaklu, który nas oczarował “Profanum” i DEMO z udziałem Kamila na https://vimeo.com/103608080 Dr Barbara Pazur: adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka licznych artykułów o tematyce gordonowskiej, członkini PTEEG. Sekretarz Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie. Koordynator Regionalny Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych “Śpiewająca Polska”. Członek Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. Chórmistrz. Dr Ewa Klimas-Kuchtowa: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, kierownik Studiów Podyplomowych Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Krakowie, tłumacz publikacji prof. Edwina E. Gordona, członek Krajowej Rady Muzykoterapii, tłumacz książki Dona Campbella „Efekt Mozarta dla dzieci. Dzięki muzyce pobudzisz u dziecka umysł, zdrowie i twórczość”. Instruktorzy Speech Level Singing zrzeszeni w Voice and MoreMirosława Gawryłkiewicz: prezes Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, organizatorka seminariów gordonowskich, autorka publikacji gordonowskich, piosenek, melobajek, książek promujących własną twórczość. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Animatorka kultury współpracująca z wieloma instytucjami, placówkami oświatowymi, prowadząca warsztaty z zakresu edukacji muzycznej i muzykoterapii. Kinga Kruś: psycholog i terapeuta zajmująca się szczególnie osobami dotkniętymi spektrum autyzmu, propagująca metody niedyrektywne w placówkach Fundacji Kreatywnej Edukacji.

 

Terminy  kursów:

Kraków
kwiecień 29-30, 2017; 
maj 20-21.2017 ; 
czerwiec 17-18.2017; 
lipiec 24-30.2017 ; 
wrzesień 16-17.2017; 
październik 21-22.2017 ;
listopad 18-19.2017;

 

Gdańsk
lipiec 2-8.2017 ; 
sierpień 14-20.2017; 
wrzesień 9-10.2017; 
październik 28-29.2017; 
listopad 25-26.2017;

 

Warszawa
kwiecień 22-23.2017; 
maj 13-14.2017;
czerwiec 10-11.2017; 
lipiec 29.07-04.08.2017; 
wrzesień 23-24.2017; 
październik 14-15,.2017; 
grudzień 2-3.2017;

 

Formularze zgłoszeniowe i inne pliki do pobrania

 

formularz_zgloszeniowy_2017 

broszura_kurs_gordonowski_2017.pdf

regulamin_kursu.pdf

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo E.E. Gordona

ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz tel. +48 604103182 http://www.pteeg.org

Fundacja Kreatywnej Edukacji

ul. Kordeckiego 16/1 85-225 Bydgoszcz www.fundacjakreatywnejedukacji.org

 

Naszymi gospodarzami są:

Kraków

Dwór Czeczów

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36

30-898 Kraków

http://www.dworczeczow.pl

Gdańsk

Miejski Dom Kultury w Rumii

Adama Mickiewicza 19,

84-232 Rumia

http://www.domkulturyrumia.pl/index.html  

Językowe Przedszkole i Żłobek “Uśmiech Dziecka”

ul. Kalinowa 71

80-177 Gdańsk – Karczemki

https://usmiechdziecka.eu

Warszawa

ul. Andersa 13

00-159 Warszawa

http://www.stacjamuranow.pl