Zachęcamy do zapoznania się  poniższą broszurą:


 

Dla osób zainteresowanych edukacją formalną wg teorii prof. E.E. Gordona przygotowaliśmy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Szczecinie:

 

 

 

 

Polecamy materiał pokazowy z zajęć umuzykalniających:

 

 

W filmie podkreślono unikalne, gordonowskie założenia Teorii uczenia się muzyki, które powinny być realizowane przez każdego, kto nazywa swoje warsztaty zajęciami umuzykalniającymi – gordonowskimi. Materiał został zarejestrowany podczas zajęć Fundacji Kreatywnej Edukacji w trzech grupach wiekowych, w ramach audiacji wstępnej (przed kształceniem formalnym). Prowadzący: Miłosz i Jolanta Gawryłkiewicz – członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Więcej informacji: www.pteeg.org.

Dla osób zainteresowanych kursem II stopnia polecamy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego Nauka Improwizacji muzycznej w każdej podstawówce i gimnazjum!


Oferta na 2019 rok:

 

Kursy Improwizuję czyli audiuję : stopień I dla osób, które nie posiadają formalnego muzycznego wykształcenia

W 160 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego.

Program kursu I stopnia:

 

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna
 2. Zasady muzyki.
 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym.
 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana. 
 5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem. 
 6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona.
 7. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających. 
 8. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona. 
 9. Organizowanie koncertów.
 10. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki Edwina E. Gordona..
 11. Wstęp do metodyki gry na instrumentach.

 

Kursy Improwizuję czyli audiuję : stopień I dla osób posiadających formalne muzyczne wykształcenie

W 100 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy dodatkowo odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego.

Program kursu I stopnia:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna
 2. Zasady muzyki.
 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym.
 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana. 
 5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem. 
 6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających. 
 7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona. 
 8. Organizowanie koncertów.
 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki Edwina E. Gordona..
 10. Wstęp do metodyki gry na instrumentach.

 

Kurs II stopnia dla osób kierujących formalnym nauczaniem, audiacja wokalna

Program kursu II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna:
 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – przyśpieszony kurs
 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.
 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci – przyśpieszony kurs
 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.
 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. Zapraszamy na kontynuację kursu II stopnia w zakresie audiacji instrumentalnej.

Program kursu II stopnia druga część – audiacja instrumentalna:
 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – powtórka
 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.
 3. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci – powtórka
 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii dla zaawansowanych.
 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
 6. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.
 7. Tworzenie aranży na zespoły, z wykorzystaniem przestrzeni na improwizację wykonawczą.

 

Fundacja Kreatywnej Edukacji, we współpracy m.in. z PTEEG organizuje seminaria, na które zaprasza znawców, a zarazem propagatorów teorii Profesora Edwina E. Gordona z USA, Włoch oraz Portugalii. W Polsce wdraża dzieło Profesora kilkuset nauczycieli, wykładowców, muzyków. Wydawane są tłumaczenia publikacji Profesora oraz autorskie pozycje będące adaptacją teorii na polskim gruncie.

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dzielić się z Państwem będą m.in.:

Marilyn Lowe – nauczyciel fortepianu od ponad 40 lat, stworzyła serię autorskich, nietradycyjnych serii publikacji do gry na fortepianie Music Moves for Piano. Bazuje na teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, który był współautorem książek.  Ponadto inspirowała się technikami i teoriami takich osób, jak Carl Orff, Shinichi Suzuki, Emile Jaques-Dalcroze, Zoltan Kodaly, i Dorothy Taubman, a także swoimi nauczycielami i mentorami: Nadia Boulanger, Menahem Pressler, Walter Robert, Murray Baylor, oraz Guy Duckworth.

Miłosz Gawryłkiewicz (wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji. PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących);

dr Barbara Pazur (wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz) 

Kamil Wawrzuta (instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych m.in. Bytomskiego Teatru Tańca)

Adrianna Werc (instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser, 

Instruktorzy metody Speach Level Singing

Jolanta Gawryłkiewicz (muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych i przedszkolnych)

Kinga Kruś (psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej)

Mirosława Gawryłkiewicz – muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG

dr Ewa Klimas-Kuchta – psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG

nauczyciele instrumentaliści związani z projektami FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona

 

Nasze zjazdy odbywać się będą w poniższych terminach:

 • Kurs gordonowski I stopnia dla osób bez formalnego wykształcenia muzycznego (Warszawa)

Marzec 9-10

Kwiecień 6-7

Maj 18-19

czerwiec 1-2

Lipiec 8-14

wrzesień 14-15

 

 • Kurs gordonowski I stopnia dla osób z formalnym wykształceniem muzycznym (Warszawa)

Kwiecień 27-28

Maj 25-26

Czerwiec 8-9

lipiec 22-28

 

 • Kurs gordonowski II stopnia z zakresu audiacji wokalnej (Warszawa)   5-11 sierpień

 

 • Kurs gordonowski II stopnia z zakresu audiacji instrumentalnej (Warszawa) 19-25 sierpień 2019

 

 • Kurs gordonowski I stopnia dla osób bez formalnego wykształcenia muzycznego (Poznań) Start październik 2019 – terminy ustalimy po uzbieraniu się grupy min. 15 osób. Zapisy trwają.

 

Naszymi gospodarzami są:

Warszawa

Stacja Muranów przy ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa, 

http://www.stacjamuranow.pl

Dom Ukraiński

Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

https://ukrainskidom.pl

Poznań 

pastedGraphic.png Fred Astaire Dance Studios przy ul. Artura Grottgera 4/2, Poznań, 60-757.

https://www.fredastaire.com/poznan-poland/

 

Opłata za kursy: 

                                                                   

1) kurs I stopnia dla osób bez formalnego muzycznego wykształcenia

2700 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego). 

 

2) kurs I stopnia dla osób z formalnym muzycznym wykształceniem

1900 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego)

 

3) kurs II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna  1200 zł (wpłata w maks. 2 ratach)

 

4) kurs II stopnia druga część – audiacja instrumentalna      1500    (wpłata w maks. 2 ratach)    Dla osób korzystających z obu części II kursu obniżona cena wynosi 2400 zł                       

 

Konto FKE: RaiffeisenBank 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246

 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się. O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty. 

Formularz online : ZAPISY

Patrz: Polityka prywatności/RODO

Pliki do pobrania:

Regulamin_kursów_2019- pdf

 

Organizatorzy:

Fundacja Kreatywnej Edukacji

www.fundacjakreatywnejedukacji.org;   tel. +48602466347

jgawrylkiewicz@gmail.com

 

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona

www.pteeg.org

+48 604 103 182

pteegbiuro@gmail.com