Zapraszamy na nowe kursy w 2018 roku:

 

 • kurs gordonowski I stopnia Poznań
 • kurs gordonowski I stopnia Warszawa
 • kurs gordonowski II stopnia Warszawa dla absolwentów kursów I stopnia
 • kurs gordonowski II stopnia Warszawa dla absolwentów uczelni muzycznych oraz szkół muzycznych II stopnia
 

Od naszych dzieci w szkołach muzycznych oczekuje się bogatego słownictwa muzycznego, biegłości rytmicznej, tonalnej oraz ruchowej. Paradoksem jest to, że gdy w momencie rozpoczęcia edukacji dziecko jest do niej bardzo dobrze przygotowane i posiada dojrzałość muzyczną, jest rozbudzone i potrafi świetnie improwizować, ukierunkowuje się je na uczenie pisania i czytania oraz interpretacji muzyki skomponowanej przez inne osoby. Jeśli więc będziemy je prowadzić w odtwórczy sposób, jego potencjał rozminie się z oczekiwaniami nauczycieli ukierunkowanymi na rzemieślnicze umiejętności i biegłość techniczną. 

Od pierwszego bezpośredniego kontaktu z Edwinem Eliasem Gordonem podczas Seminarium Gordonowskiego organizowanego przez Instytut Pedagogiki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Radziejowice 1991) osoby zrzeszone w Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Polskim Towarzystwie Edwina E. Gordona propagują jego teorię uczenia się muzyki. 

Kim jest nasz bohater i dlaczego jego osoba wywiera niesłabnący wpływ na metody edukacji muzycznej kolejnych pokoleń dzieci (począwszy od okresu prenatalnego), poglądy specjalistów w tej dziedzinie oraz tych, którzy czerpią po prostu radość z muzykowania? Edwin Elias Gordon był muzykiem jazzowym, pedagogiem i psychologiem muzyki związanym z Uniwersytetem South Carolina. Zanim poświęcił się psychologii muzyki otrzymał tytuł licencjata oraz magistra gry na kontrabasie w Eastman School of Music. Grał w zespole Genego Krupy jeszcze przed otrzymaniem tytułu doktora na Uniwersytecie Iowa w 1958 roku. To znany badacz i autor licznych publikacji, w tym  m.in. testów uzdolnień muzycznych. W latach  1979–1995  działał w  Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych im. Carla E. Seashore’a na Uniwersytecie Temple w Filadelfii, zdobywając liczne prestiżowe nagrody. Przez długi okres czasu był profesorem muzyki w Uniwersytecie Stanowym Nowego Yorku w Buffalo oraz w Uniwersytecie w Iowa. Teoria uczenia się muzyki Gordona, poparta badaniami empirycznymi jest nowatorską, pionierską propozycją rozwiązań praktycznych dla edukacji muzycznej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem specjalistów na całym świecie. 

„Dźwięk jako taki nie jest muzyką. Staje się muzyką dopiero dzięki audiacji, kiedy analogicznie jak w języku, przełożony zostanie w umyśle na określone znaczenie. Znaczenie to będzie równocześnie różne w różnych sytuacjach, także odmienne u różnych ludzi. Jakość znaczenia, jakie dana osoba może nadać muzyce w określonym czasie, jest zdeterminowana przez poziom jej uzdolnień muzycznych, zakres wykształcenia i rozległość doświadczeń”. (Gordon E.E. 1999. Sekwencja w uczeniu się w muzyce. Umiejętności, zawartość, motywy, str. 24).

„Ci, którzy dużo wiedzą o rozwoju dziecka, żartują czasami, że chcieliby umrzeć jako małe dzieci, ale najpóźniej, jak tylko byłoby to możliwe. Zdają sobie bowiem sprawę, że możliwości uczenia się nigdy nie są większe niż w chwili narodzin. Wobec tego przyjmując, że najważniejszym okresem dla uczenia się jest czas od pierwszych chwil po urodzeniu (a może jeszcze przed tym faktem) do ukończenia trzeciego roku życia, należy kierować dzieckiem tak, aby odbierało nieustrukturowane, nieformalne oddziaływania. Kolejny pod względem ważności okres, to lata między trzecim a piątym rokiem – okres oddziaływań już ustrukturowanych, ale wciąż nieformalnych, realizowanych przez dom rodzinny lub przedszkole.” (E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Wydawnictwo ZamKoEr, Kraków, 1997). 

Dlatego osoba, która chce efektywnie uczyć powinna zacząć od wdrażania się w zagadnienia audiacji wstępnej.

 

W filmie podkreślono unikalne, gordonowskie założenia Teorii uczenia się muzyki, które powinny być realizowane przez każdego, kto nazywa swoje warsztaty zajęciami umuzykalniającymi – gordonowskimi. Materiał został zarejestrowany podczas zajęć Fundacji Kreatywnej Edukacji w trzech grupach wiekowych, w ramach audiacji wstępnej (przed kształceniem formalnym). Prowadzący: Miłosz i Jolanta Gawryłkiewicz – członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Więcej informacji: www.fundacjakreatywnejedukacji.org oraz www.pteeg.org.

Dla osób zainteresowanych kursem II stopnia polecamy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego Nauka Improwizacji muzycznej w każdej podstawówce i gimnazjum!


Kursy Improwizuję czyli audiuję : stopień I.

W 160 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego.

 

Program kursu I stopnia:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna
 2. Zasady muzyki.
 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym.
 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana. 
 5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem. 
 6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających. 
 7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona. 
 8. Organizowanie koncertów.
 9.  Koncepcja Gordona w psychologii muzyki Edwina E. Gordona.
 10. Wstęp do metodyki gry na instrumentach.

 

 

Program kursu II stopnia dla certyfikowanych absolwentów kursu  I stopnia:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja (właściwa)
 2. Nauka improwizacji wokalnej.
 3. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
 4. Metodyka nauczania improwizacji.
 5. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych.
 6. Metodyka prowadzenia zajęć z gry na instrumentach grupowych i indywidualnych
 7. Metodyka prowadzenia instrumentalnych zajęć zespołowych.
 8. Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Absolwencie otrzymują certyfikat II stopnia.

 

 Uwaga: jednym z wykładowców kursu będzie Michael Martin z USA!

Michael E. Martin uczy muzyki instrumentalnej (smyczki, instrumenty dęte i perkusyjne) w szkole podstawowej i średniej w   Haverford Township School District (Havertown, PA).  

Mr. Martin jest autorem  Parents’ Guide for Jump Right In: The Instrumental Series and is co-author of Jump Right In: The Instrumental Series for Strings (Revised Edition) – Zanurz się: w Uczenie muzyki. Sprawował funkcję prezydenta Gordon Institute for Music Learning,  a także jest Certyfikowanym Trenerem Nauczycieli Gordon Institute od  1993. Był także prezydentem Oddziału Pennsylvania Stowarzyszenia Narodowych Orkiestr Szkolnych. Michael Martin gra na następujących instrumentach: kontrabasie, gitarze basowej, tubie, a także profesjonalnie śpiewa.

Michael Martin posiada tytuł licencjata Music Education Uniwersytetu Indiana w Pennsylvania oraz magistra Music Education z West Chester University. Kolejne uczelnie, które kończył to: New England Conservatory, VanderCook College of Music, Temple University oraz Drexel University.

W programie kursu gordonowskie przewidziano 2 dni zajęć z profesorem Michaelem Martinem.

 

Program kursu II stopnia dla absolwentów akademii muzycznych, kierunków muzycznych na uniwersytetach oraz szkół muzycznych na II stopniu:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna.
 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.
 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci.
 4. Przyśpieszony kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.
 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych.
 7. Metodyka prowadzenia zajęć z gry na instrumencie indywidualnych i grupowych.
 8. Metodyka prowadzenia instrumentalnych zajęć zespołowych.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Absolwencie otrzymują certyfikat II stopnia.

Fundacja Kreatywnej Edukacji, we współpracy m.in. z PTEEG organizuje seminaria, na które zaprasza znawców, a zarazem propagatorów teorii Profesora Edwina E. Gordona z USA, Włoch oraz Portugalii. W Polsce wdraża dzieło Profesora kilkuset nauczycieli, wykładowców, muzyków. Wydawane są tłumaczenia publikacji Profesora oraz autorskie pozycje będące adaptacją teorii na polskim gruncie.

 

 Uwaga: jednym z wykładowców kursu będzie Michael Martin z USA!

Michael E. Martin uczy muzyki instrumentalnej (smyczki, instrumenty dęte i perkusyjne) w szkole podstawowej i średniej w   Haverford Township School District (Havertown, PA). 

Mr. Martin jest autorem  Parents’ Guide for Jump Right In: The Instrumental Series and is co-author of Jump Right In: The Instrumental Series for Strings (Revised Edition) – Zanurz się: w Uczenie muzyki. Sprawował funkcję prezydenta Gordon Institute for Music Learning,  a także jest Certyfikowanym Trenerem Nauczycieli Gordon Institute od  1993. Był także prezydentem Oddziału Pennsylvania Stowarzyszenia Narodowych Orkiestr Szkolnych. Michael Martin gra na następujących instrumentach: kontrabasie, gitarze basowej, tubie, a także profesjonalnie śpiewa.

Michael Martin posiada tytuł licencjata Music Education Uniwersytetu Indiana w Pennsylvania oraz magistra Music Education z West Chester University. Kolejne uczelnie, które kończył to: New England Conservatory, VanderCook College of Music, Temple University oraz Drexel University.

W programie kursu gordonowskie przewidziano 2 dni zajęć z profesorem Michaelem Martinem.

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dzielić się z Państwem będą m.in.:

Michael Martin – certyfikowany trener nauczycieli w Gordon Institute for Music Learnining, Miłosz Gawryłkiewicz (wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk wielu projektów m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia); dr Barbara Pazur (wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz); Kamil Wawrzuta (instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych m.in. Bytomskiego Teatru Tańca); Jolanta Gawryłkiewicz (muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski); Kinga Kruś (psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu); Mirosława Gawryłkiewicz – muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz; dr Ewa Klimas-Kuchta – psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie; nauczyciele instrumentaliści związani z Niepubliczną Muzyczną Muzopolis FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona; Instruktorzy metody Speach Level Singing.

 

Nasze zjazdy odbywać się będą w poniższych terminach:

Kurs I stopnia Poznań (jeden kurs w 6 odsłonach, realizowany w całości)

28-29 kwiecień; 26-27 maj; 2-3 czerwiec; 23-29 lipiec; 22-23 wrzesień, pozostały zjazd ustalony w terminie późniejszym 

 

Kurs I stopnia Warszawa (jeden kurs w 6 odsłonach, realizowany w całości)

24-25 marzec; 21-22 kwiecień; 19-20 maj; 9-10 czerwca; 9-15 lipca; 15-16 września

 

Kurs II stopnia Warszawa dla posiadaczy certyfikatu I stopnia lub w finalizujących kurs I stopnia

19-23 sierpnia

 

Kurs II stopnia dla absolwentów szkół i uczelni artystycznych, Warszawa 

19 – 25 sierpnia

 

Naszymi gospodarzami są:

Warszawa

Stacja Muranów przy ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa, http://www.stacjamuranow.pl

 

Poznań 

Fred Astaire Dance Studios przy ul. Artura Grottgera 4/2, Poznań, 60-757.

https://www.fredastaire.com/poznan-poland/

 

 

Opłata za kursy:                                                                    

1) kurs I stopnia Warszawa/Poznań

2500 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego). 

2) kurs II stopnia dla certyfikowanych absolwentów I stopnia, Warszawa

900 zł, płatne z góry

3) kurs II stopnia dla absolwentów akademii muzycznych, Warszawa  1200 zł, płatne z góry

 

Konto FKE: RaiffeisenBank 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się. O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty. 

Formularz online i regulamin_kursów_2018 

 

Organizatorzy:

Fundacja Kreatywnej Edukacji

www.fundacjakreatywnejedukacji.org

tel. +48602466347

jgawrylkiewicz@gmail.com

Fundacja jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.04/00029/2018

 

 

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona

www.pteeg.org

+48 602 103 182

pteegbiuro@gmail.com