Zapraszamy na kursy gordonowskie I i II stopnia w 2019 i 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się  poniższą broszurą:

   
Dla osób, które chcą poznać założenia teorii uczenia się muzyki dla najmłodszych polecamy materiał pokazowy z zajęć umuzykalniających:

Dla osób zainteresowanych edukacją formalną wg teorii prof. E.E. Gordona przygotowaliśmy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Szczecinie:

   

   

W filmie podkreślono unikalne, gordonowskie założenia Teorii uczenia się muzyki, które powinny być realizowane przez każdego, kto nazywa swoje warsztaty zajęciami umuzykalniającymi – gordonowskimi. Materiał został zarejestrowany podczas zajęć Fundacji Kreatywnej Edukacji w trzech grupach wiekowych, w ramach audiacji wstępnej (przed kształceniem formalnym). Prowadzący: Miłosz i Jolanta Gawryłkiewicz – członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Więcej informacji: www.pteeg.org.

Dla osób zainteresowanych kursem II stopnia polecamy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego Nauka Improwizacji muzycznej w każdej podstawówce i gimnazjum!


Oferta na 2019/20 rok:

 • Kursy Improwizuję czyli audiuję : stopień I dla osób, które posiadają i nie posiadają formalnego muzycznego wykształcenia (Poznań: grudzień 2019-maj 2020)

W 140 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki.

 • Kursy Improwizuję czyli audiuję : stopień I dla osób posiadających formalne muzyczne wykształcenie (Warszawa marzec – lipiec 2020 rok)

W 100 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy dodatkowo odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego. W ramach godzin kursu prowadzimy indywidualne konsultacje odnośnie kompozycji oraz nagrań. Program kursu I stopnia: 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna 2. Zasady muzyki. 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym. 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.  5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem.  6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.  7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.  8. Organizowanie koncertów, w tym wspólna realizacja koncertu podczas kursu. 9. Koncepcja prof. Edwina Eliasa Gordona w psychologii muzyki

 • Kurs II stopnia dla osób kierujących formalnym nauczaniem, audiacja wokalna

Kurs liczy 60 h zajęć szkoleniowych zadedykowanych osobom prowadzącym zajęcia kształcenia słuchu w muzycznym szkolnictwie formalnym, a także chórmistrzom i edukatorom zajmującym się prowadzenie lekcji muzyki w ogólnokształcących szkołach podstawowych i wyższych. Wprowadzony styl gospel daje możliwość pracy nad repertuarem, w którym wykorzystywana jest technika improwizacji, ciągły ruch ułatwia pracę nad poczuciem rytmu. Kurs prowadzą specjaliści z zakresu improwizacji i prowadzenia zespołów wokalnych, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Program kursu II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – przyśpieszony kurs
 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.
 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci – przyśpieszony kurs
 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.
 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych, w tym chórów gospel

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej.  Miłosz Gawryłkiewicz, który zapewni Wam pozyskanie umiejętności harmonicznych, nauczy Was efektywnej kolejności uczenia się umiejętności i pomoże zdiagnozować Waszych uczniów (muzyk i aranżer: Big Band Tomka Szymusia, Kapela ze Wsi Warszawa, trener PTEEG i FKE, twórca publikacji PTEEG i FKE). Drugi trener to: Marta Podobas muzyk i improwizatorka, związana z zespołem Sound’n’Grace oraz Klubem Komediowym. Prowadzi zespoły wokalne oraz zajęcia z improwizacji wokalnej i teatralnej w Szkole Impro i Voice Progress.  Absolwentka kursu gordonowskiego I st PTEEG, umuzykalnia w ramach studio Papapaj w Warszawie. Organizatorzy: Fundacja Kreatywnej Edukacji, we współpracy m.in. z PTEEG organizuje seminaria, na które zaprasza znawców, a zarazem propagatorów teorii Profesora Edwina E. Gordona z USA, Włoch oraz Portugalii. W Polsce wdraża dzieło Profesora kilkuset nauczycieli, wykładowców, muzyków. Wydawane są tłumaczenia publikacji Profesora oraz autorskie pozycje będące adaptacją teorii na polskim gruncie. Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dzielić się z Państwem będą m.in.:

 • Miłosz Gawryłkiewicz (wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji. PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących);
 • dr Barbara Pazur (wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz) 
 • Kamil Wawrzuta (instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych m.in. Bytomskiego Teatru Tańca)
 • Adrianna Werc (instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser, 
 • Instruktorzy metody Speach Level Singing
 • Jolanta Gawryłkiewicz (muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych  i przedszkolnych)
 • Kinga Kruś (psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej)
 • Mirosława Gawryłkiewicz – muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG
 • dr Ewa Klimas-Kuchta – psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG
 • Marta Podobas muzyk i improwizatorka, związana z zespołem Sound’n’Grace oraz Klubem Komediowym. Prowadzi zespoły wokalne oraz zajęcia z improwizacji wokalnej i teatralnej w Szkole Impro i Voice Progress.  Absolwentka kursu gordonowskiego I st PTEEG, umuzykalnia w ramach studio Papapaj w Warszawie.
 • nauczyciele instrumentaliści, specjaliści odn, zagadnień prenatalnych, związani z projektami FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona.

  Nasze zjazdy odbywać się będą w poniższych terminach:

 

Kurs gordonowski I stopnia dla osób bez i z  formalnym wykształceniem muzycznym (Poznań)

Grudzień 5-8 Styczeń 2-6  Luty 22-23 Marzec 28-29 Kwiecień 30.04 – 2.05  

 

Kurs gordonowski I stopnia dla osób z formalnym wykształceniem muzycznym (Warszawa)

Marzec 21-22 Kwiecień 4-5 Maj 9-10 Czerwiec 13-14 lipiec 6-12  

 

Kurs gordonowski II stopnia z zakresu audiacji wokalnej (Warszawa) 17-23 sierpień      

Naszymi gospodarzami są:

Warszawa – Dom Ukraiński Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa https://ukrainskidom.pl  

Poznań  pastedGraphic.png Fred Astaire Dance Studios przy ul. Artura Grottgera 4/2, Poznań, 60-757. https://www.fredastaire.com/poznan-poland/  

Opłata za kursy:                                                             

1) kurs I stopnia 140 h Poznań 2500 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach,  prócz wpisowego). 

2) kurs I stopnia dla osób z formalnym muzycznym wykształceniem 2000 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego)

3) kurs II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna  1200 zł (w tym 600 zł wpisowe)             

Konto FKE: BNP Paribas 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246  

Organizatorzy:

Fundacja Kreatywnej Edukacji www.fundacjakreatywnejedukacji.org;   tel. +48602466347 jgawrylkiewicz@gmail.com   Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona     www.pteeg.org +48 604 103 182 Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się. O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty. 

Formularz online : ZAPISY Patrz: Polityka prywatności/RODO Pliki do pobrania: regulamin_kursów_2019:20