Improwizuję, czyli audiuję: kursy I i II stopnia dla osób kierujących edukacją muzyczną  na etapie audiacji wstępnej oraz audiacji właściwej.

Nowe kursy na rok 2019

Od naszych dzieci w szkołach muzycznych oczekuje się bogatego słownictwa muzycznego, biegłości rytmicznej, tonalnej oraz ruchowej. Paradoksem jest to, że gdy w momencie rozpoczęcia edukacji dziecko jest do niej bardzo dobrze przygotowane i posiada dojrzałość muzyczną, jest rozbudzone i potrafi świetnie improwizować, ukierunkowuje się je na uczenie pisania i czytania oraz interpretacji muzyki skomponowanej przez inne osoby. Jeśli więc będziemy je prowadzić w odtwórczy sposób, jego potencjał rozminie się z oczekiwaniami nauczycieli ukierunkowanymi na rzemieślnicze umiejętności i biegłość techniczną. 

Od pierwszego bezpośredniego kontaktu z Edwinem Eliasem Gordonem podczas Seminarium Gordonowskiego organizowanego przez Instytut Pedagogiki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Radziejowice 1991) osoby zrzeszone w Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Polskim Towarzystwie Edwina E. Gordona propagują jego teorię uczenia się muzyki. 

Kim jest nasz bohater i dlaczego jego osoba wywiera niesłabnący wpływ na metody edukacji muzycznej kolejnych pokoleń dzieci (począwszy od okresu prenatalnego), poglądy specjalistów w tej dziedzinie oraz tych, którzy czerpią po prostu radość z muzykowania? Edwin Elias Gordon był muzykiem jazzowym, pedagogiem i psychologiem muzyki związanym z Uniwersytetem South Carolina. Zanim poświęcił się psychologii muzyki otrzymał tytuł licencjata oraz magistra gry na kontrabasie w Eastman School of Music. Grał w zespole Genego Krupy jeszcze przed otrzymaniem tytułu doktora na Uniwersytecie Iowa w 1958 roku. To znany badacz i autor licznych publikacji, w tym  m.in. testów uzdolnień muzycznych. W latach  1979–1995  działał w  Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych im. Carla E. Seashore’a na Uniwersytecie Temple w Filadelfii, zdobywając liczne prestiżowe nagrody. Przez długi okres czasu był profesorem muzyki w Uniwersytecie Stanowym Nowego Yorku w Buffalo oraz w Uniwersytecie w Iowa. Teoria uczenia się muzyki Gordona, poparta badaniami empirycznymi jest nowatorską, pionierską propozycją rozwiązań praktycznych dla edukacji muzycznej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem specjalistów na całym świecie. 

„Dźwięk jako taki nie jest muzyką. Staje się muzyką dopiero dzięki audiacji, kiedy analogicznie jak w języku, przełożony zostanie w umyśle na określone znaczenie. Znaczenie to będzie równocześnie różne w różnych sytuacjach, także odmienne u różnych ludzi. Jakość znaczenia, jakie dana osoba może nadać muzyce w określonym czasie, jest zdeterminowana przez poziom jej uzdolnień muzycznych, zakres wykształcenia i rozległość doświadczeń”. (Gordon E.E. 1999. Sekwencja w uczeniu się w muzyce. Umiejętności, zawartość, motywy, str. 24).

„Ci, którzy dużo wiedzą o rozwoju dziecka, żartują czasami, że chcieliby umrzeć jako małe dzieci, ale najpóźniej, jak tylko byłoby to możliwe. Zdają sobie bowiem sprawę, że możliwości uczenia się nigdy nie są większe niż w chwili narodzin. Wobec tego przyjmując, że najważniejszym okresem dla uczenia się jest czas od pierwszych chwil po urodzeniu (a może jeszcze przed tym faktem) do ukończenia trzeciego roku życia, należy kierować dzieckiem tak, aby odbierało nieustrukturowane, nieformalne oddziaływania. Kolejny pod względem ważności okres, to lata między trzecim a piątym rokiem – okres oddziaływań już ustrukturowanych, ale wciąż nieformalnych, realizowanych przez dom rodzinny lub przedszkole.” (E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Wydawnictwo ZamKoEr, Kraków, 1997). 

Aby opisać genezę ważności ruchu w teorii uczenia się muzyki warto przytoczyć fragment wywiadu profesora z Mary Ellen Pinzino: „ W jaki sposób stałeś się świadomy ważności ruchu w relacji do rozwoju w sferze rytmicznej? ”. To mi przypomina czasy z Krupą, który powiedział do mnie, „Człowieku, płacę ci za to aby ciebie czuć, a nie za to żeby ciebie słyszeć – jeśli się nie ruszasz nie jestem w stanie ciebie wyczuć.” Otworzył mój umysł na wiele rzeczy. Pamiętam kiedy wziął mnie kiedyś na bok podczas przerwy. Totalnie zbił mnie z tropu mówiąc „Człowieku jeśli się nie ruszasz, nie ma szansy abyś zrozumiał co robisz, ponieważ nie ma możliwości grać jedynie poprzez ruszanie palcami. Jeśli nie potrafisz skorelować swoich bioder z palcami, człowieku, ja to słyszę i wcale mi się to nie podoba”. Wtedy zacząłem eksperymentować z ruchem, zdałem sobie sprawę że Krupa chciał powiedzieć – wtedy nasze ciało wysyła sygnał do palców aby wiedziały co robić. Większość osób uczących muzyki próbuje nauczyć dzieci bycia rytmicznym poprzez umysł i liczenie półnut, całych nut i bitów w takcie. A to właśnie ciało, ruch ciała jest najważniejsze. Jeśli nie potrafisz się ruszać, nie będziesz miał poczucia rytmu. A jeśli nie będziesz miał w sobie rytmu nie będziesz mieć niczego, ponieważ ekspresja muzyczna jest nieoderwalnie związana z rytmem.”

Aby opisać genezę ważności ruchu w teorii uczenia się muzyki warto przytoczyć fragment wywiadu profesora z Mary Ellen Pinzino: „ W jaki sposób stałeś się świadomy ważności ruchu w relacji do rozwoju w sferze rytmicznej? ”. To mi przypomina czasy z Krupą, który powiedział do mnie, „Człowieku, płacę ci za to aby ciebie czuć, a nie za to żeby ciebie słyszeć – jeśli się nie ruszasz nie jestem w stanie ciebie wyczuć.” Otworzył mój umysł na wiele rzeczy. Pamiętam kiedy wziął mnie kiedyś na bok podczas przerwy. Totalnie zbił mnie z tropu mówiąc „Człowieku jeśli się nie ruszasz, nie ma szansy abyś zrozumiał co robisz, ponieważ nie ma możliwości grać jedynie poprzez ruszanie palcami. Jeśli nie potrafisz skorelować swoich bioder z palcami, człowieku, ja to słyszę i wcale mi się to nie podoba”. Wtedy zacząłem eksperymentować z ruchem, zdałem sobie sprawę że Krupa chciał powiedzieć – wtedy nasze ciało wysyła sygnał do palców aby wiedziały co robić. Większość osób uczących muzyki próbuje nauczyć dzieci bycia rytmicznym poprzez umysł i liczenie półnut, całych nut i bitów w takcie. A to właśnie ciało, ruch ciała jest najważniejsze. Jeśli nie potrafisz się ruszać, nie będziesz miał poczucia rytmu. A jeśli nie będziesz miał w sobie rytmu nie będziesz mieć niczego, ponieważ ekspresja muzyczna jest nieoderwalnie związana z rytmem.”

Dlatego osoba, która chce efektywnie uczyć powinna zacząć od wdrażania się w zagadnienia audiacji wstępnej.

Polecamy materiał pokazowy z zajęć umuzykalniających: https://www.youtube.com/embed/OP-JdXlSXTA zamieszczony również na stronie www.fundacjakreatywnejedukacji.org w zakładce kursy

Dla osób zainteresowanych edukacją formalną wg teorii prof. E.E. Gordona przygotowaliśmy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Szczecinie: https://vimeo.com/298864699

 

W filmie podkreślono unikalne, gordonowskie założenia Teorii uczenia się muzyki, które powinny być realizowane przez każdego, kto nazywa swoje warsztaty zajęciami umuzykalniającymi – gordonowskimi. Materiał został zarejestrowany podczas zajęć Fundacji Kreatywnej Edukacji w trzech grupach wiekowych, w ramach audiacji wstępnej (przed kształceniem formalnym). Prowadzący: Miłosz i Jolanta Gawryłkiewicz – członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona. Więcej informacji: www.fundacjakreatywnejedukacji.org oraz www.pteeg.org.

Dla osób zainteresowanych kursem II stopnia polecamy materiał z Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego Nauka Improwizacji muzycznej w każdej podstawówce i gimnazjum!


Oferta na 2019 rok:

 

Kursy Improwizuję czyli audiuję : stopień I dla osób, które nie posiadają formalnego muzycznego wykształcenia

W 160 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego.

Program kursu I stopnia:

 

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna
 2. Zasady muzyki.
 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym.
 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana. 
 5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem. 
 6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona.
 7. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających. 
 8. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona. 
 9. Organizowanie koncertów.
 10. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki Edwina E. Gordona..
 11. Wstęp do metodyki gry na instrumentach.

 

Kursy Improwizuję czyli audiuję : stopień I dla osób posiadających formalne muzyczne wykształcenie

W 100 godzinnym szkoleniu uczymy przede wszystkim umiejętności, w tym: koordynacji oddechowo-ruchowo- głosowej w aspekcie labanowskim, improwizacji muzycznej, wykorzystania w praktyce teorii uczenia się muzyki w ramach zajęć umuzykalniających, zaadoptowania teorii do potrzeb dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wymagamy dodatkowo odbycia 50 h praktyk w instytucjach edukacyjnych  i kulturalnych oraz zdania kompetencyjnego egzaminu praktycznego.

Program kursu I stopnia:

 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna
 2. Zasady muzyki.
 3. Nauka improwizacji na poziomie słuchowo-głosowym.
 4. Koordynacja ruchowo- głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana. 
 5. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami, szczególnie z autyzmem. 
 6. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających. 
 7. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona. 
 8. Organizowanie koncertów.
 9. Koncepcja Gordona w psychologii muzyki Edwina E. Gordona..
 10. Wstęp do metodyki gry na instrumentach.

 

Kurs II stopnia dla osób kierujących formalnym nauczaniem, audiacja wokalna

Program kursu II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna:
 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – przyśpieszony kurs
 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.
 3. Wstęp do metodyki prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci – przyśpieszony kurs
 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii od stopnia początkowego do zaawansowanego.
 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
 6. Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych.

Osoba zgłaszająca się na kurs proszona jest o dostarczenie nagrań zajęć muzycznych dla grupy w wieku szkolnym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym poprzedzonym praktykami. Absolwenci otrzymują certyfikat II stopnia z zakresu audiacji wokalnej. Zapraszamy na kontynuację kursu II stopnia w zakresie audiacji instrumentalnej.

Program kursu II stopnia druga część – audiacja instrumentalna:
 1. Teoria uczenia się muzyki: audiacja wstępna – powtórka
 2. Teoria uczenia się muzyki: audiacja właściwa.
 3. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci – powtórka
 4. Kurs improwizacji muzycznej, harmonii dla zaawansowanych.
 5. Kształtowanie poczucia pulsu z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana.
 6. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.
 7. Tworzenie aranży na zespoły, z wykorzystaniem przestrzeni na improwizację wykonawczą.

 

Fundacja Kreatywnej Edukacji, we współpracy m.in. z PTEEG organizuje seminaria, na które zaprasza znawców, a zarazem propagatorów teorii Profesora Edwina E. Gordona z USA, Włoch oraz Portugalii. W Polsce wdraża dzieło Profesora kilkuset nauczycieli, wykładowców, muzyków. Wydawane są tłumaczenia publikacji Profesora oraz autorskie pozycje będące adaptacją teorii na polskim gruncie.

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dzielić się z Państwem będą m.in.:

Marilyn Lowe – nauczyciel fortepianu od ponad 40 lat, stworzyła serię autorskich, nietradycyjnych serii publikacji do gry na fortepianie Music Moves for Piano. Bazuje na teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, który był współautorem książek.  Ponadto inspirowała się technikami i teoriami takich osób, jak Carl Orff, Shinichi Suzuki, Emile Jaques-Dalcroze, Zoltan Kodaly, i Dorothy Taubman, a także swoimi nauczycielami i mentorami: Nadia Boulanger, Menahem Pressler, Walter Robert, Murray Baylor, oraz Guy Duckworth.

Miłosz Gawryłkiewicz (wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia, autor publikacji. PTEEG oraz FKE, jak i wydanych przez Wydawnictwo UKW, prowadzący kursy i seminaria gordonowskie, nauczyciel w szkołach muzycznych i ogólnokształcących);

dr Barbara Pazur (wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz) 

Kamil Wawrzuta (instruktor teatru tańca, członek wielu ekip tanecznych m.in. Bytomskiego Teatru Tańca)

Adrianna Werc (instruktor teatru tańca, doula, instruktor jogi, choreograf, reżyser, 

Instruktorzy metody Speach Level Singing

Jolanta Gawryłkiewicz (muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski, dyrektor placówek szkolnych i przedszkolnych)

Kinga Kruś (psycholog, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspierający w szkole podstawowej)

Mirosława Gawryłkiewicz – muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz, prezes PTEEG

dr Ewa Klimas-Kuchta – psycholog muzyki, kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie, autorka wielu publikacji, członkini Rady Programowej PTEEG

nauczyciele instrumentaliści związani z projektami FKE oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona

 

Nasze zjazdy odbywać się będą w poniższych terminach:

 • Kurs gordonowski I stopnia dla osób bez formalnego wykształcenia muzycznego (Warszawa)

Marzec 9-10

Kwiecień 6-7

Maj 18-19

czerwiec 1-2

Lipiec 8-14

wrzesień 14-15

 

 • Kurs gordonowski I stopnia dla osób z formalnym wykształceniem muzycznym (Warszawa)

Kwiecień 27-28

Maj 25-26

Czerwiec 8-9

lipiec 22-28

 

 • Kurs gordonowski II stopnia z zakresu audiacji wokalnej (Warszawa)   5-11 sierpień

 

 • Kurs gordonowski II stopnia z zakresu audiacji instrumentalnej (Warszawa) 19-25 sierpień 2019

 

 • Kurs gordonowski I stopnia dla osób bez formalnego wykształcenia muzycznego (Poznań) Start październik 2019 – terminy ustalimy po uzbieraniu się grupy min. 15 osób. Zapisy trwają.

 

Naszymi gospodarzami są:

Warszawa

Stacja Muranów przy ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa, 

http://www.stacjamuranow.pl

Dom Ukraiński

Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

https://ukrainskidom.pl

Poznań 

pastedGraphic.png Fred Astaire Dance Studios przy ul. Artura Grottgera 4/2, Poznań, 60-757.

https://www.fredastaire.com/poznan-poland/

 

Opłata za kursy: 

                                                                   

1) kurs I stopnia dla osób bez formalnego muzycznego wykształcenia

2700 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, 

prócz wpisowego). 

2) kurs I stopnia dla osób z formalnym muzycznym wykształceniem

1900 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego)

3) kurs II stopnia pierwsza część – audiacja wokalna  1200 zł (wpłata w maks. 2 ratach)

4) kurs II stopnia druga część – audiacja instrumentalna      1500    (wpłata w maks. 2 ratach)    Dla osób korzystających z obu kursów obniżona cena wynosi 2400 zł                       

Konto FKE: RaiffeisenBank 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń i wpłatę wpisowego za kursy maksymalnie 7 dni po zapisaniu się. O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty. 

Formularz online : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevHZuAv2Bs6qymd6PPHVSHm1BbVV3rMt_XtgungCTb8vkclg/viewform

 

Pliki do pobrania:

regulamin_kursów_2019

broszura_kurs_gordonowski_2019

 

Organizatorzy:

Fundacja Kreatywnej Edukacji

www.fundacjakreatywnejedukacji.org;   tel. +48602466347

jgawrylkiewicz@gmail.com

 

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona

www.pteeg.org

+48 604 103 182

pteegbiuro@gmail.com