Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie: Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu w Lublinie

Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie: Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu w Lublinie


 
W ramach seminarium, nakładem Wydawnictwa Polihymnia, powstała publikacja “Język muzyki  osób (nie tylko) ze świata autyzmu”   Zapraszamy do sklepu internetowego Wydawnictwa.

W publikacji poruszane są bardzo szeroko zagadnienia związane z językiem muzyki w rozwoju człowieka już od wieku prenatalnego, poprzez wiek niemowlęcy, dzieciństwo, wiek przedszkolny, wczesnoszkolny, szkolny, aż do dorosłości. Poszczególne artykuły dotykają problematyki wykorzystania muzyki w edukacji oraz terapii, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu.

Publikacja skierowana jest do studentów i nauczycieli muzyki zainteresowanych różnymi metodami umuzykalnienia oraz zastosowaniem teorii uczenia się muzyki w edukacji dzieci w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym oraz dzieci z niepełnosprawnościami, a także terapeutów i muzykoterapeutów chętnych do wykorzystania muzyki jako formy komunikacji z osobami ze spektrum autyzmu oraz stosowania różnych form terapii.

– dr hab. Barbara Pazur

Zapraszamy do Galerii zdjęć dokumentujących seminarium

 

15-17 kwietnia 2016 r.

15.04.2016 r. – piątek

miejsce: Aula im. Romera Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Lublin, Al. Kraśnicka 2cd

Prowadzenie: dr Krzysztof Stachyra

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 OTWARCIE KONFERENCJI -Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS prof. Artur Popek

9.40-10.40 prof. Ewa Anna Zwolińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Sens umuzykalniania poprzez audiację

10.45-11.45 dr Anna Prokopiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Dźwięk w świecie osoby z autyzmem

11.45-12.15 przerwa kawowa

12.15-13.15 dr Simon Procter (Nordoff-Robbins – Londyn, Manchester UK) – Dlaczego współmuzykowanie?

13.15-14.45 Przerwa obiadowa

14.45-15.15 mgr Jolanta Gawryłkiewcz (Fundacja Kreatywnej Edukacji) – Co ma Gordon do autyzmu?

15.15-16.15 dr Alice M. Hammel (James Madison and Virginia Commonwealth Universities USA) – Zastosowanie teorii uczenia się muzyki w edukacji dzieci z autyzmem.

16.15-16.45 dr Ewa Klimas-Kuchtowa (Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie) – Muzyka w neonatologii

17.15-18.45

  1. mgr Maria Broniewska, mgr Urszula Srzednicka (Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie)
    Terapia dziecka z autyzmem niedyrektywną metodą 3i z włączeniem metody E.E. Gordona w proces terapeutyczny – pierwsze doświadczenia
  2. mgr Sara Knapik-Szweda (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
    Proces muzykoterapeutyczny we wsparciu rozwoju sfery komunikacyjnej i społecznej dzieci z autyzmem.
  3. mgr Maria Podeszewska-Mateńko (Niepubliczna Poradnia Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy” w Szczecinie)
    Teksty melodyczne z piktogramami – uniwersalny instrument programowania języka dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i z autyzmem
  4. dr Krzysztof Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Moc muzyki w budowaniu relacji

18.45-19.30 Kolacja

19.30 KONCERT Prof. Edwin Elias Gordon IN MEMORIAM

Instytut Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a, Sala Kameralna

16.04.2016 r. sobota

Część warsztatowa Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego

Miejsce:

Wydział Artystyczny UMCS

Instytut Sztuk Pięknych, Lublin, Al. Kraśnicka 2b – sala 103

Instytut Muzyki, Lublin, Al. Kraśnicka 2a – sale: Kameralna 14, 116

9.00-11.00 warsztaty w dwóch równoległych grupach:

dr Alice M. Hammel (James Madison and Virginia Commonwealth Universities USA)

Zastosowanie teorii uczenia się muzyki w edukacji dzieci z autyzmem

– grupa Seminarzyści* (Instytut Sztuk Pięknych sala 103)

dr Simon Procter (Nordoff-Robbins – Londyn, Manchester UK)

Współmuzykowanie w praktyce – grupa Kursanci** (Sala 116 Instytut Muzyki)

11.00-11.30 przerwa kawowa

11.30-12.30 Kinga Kruś (Szkoła PERPETUUM MOBILE, CeTe Centrum Terapii Dziecka w Bydgoszczy) Son Rise jako alternatywna metoda terapii autyzmu (sala 14 Kameralna – Instytut Muzyki)

12.30-13.30 mgr Maria Podeszewska-Mateńko (Niepubliczna Poradnia Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy” w Szczecinie) Teksty melodyczne z piktogramami –  jak to działa (sala 14 Kameralna – Instytut Muzyki)

13.30 obiad (sala 103 Instytut Sztuk Pięknych)

15.00-16.15 mgr Małgorzata Bała – Szkoła Muzyczna przy SOSW Kraków – Nauczanie gry na instrumentach dzieci niewidomych, słabo widzących a także autystycznych lub z cechami autyzmu (sala 14 Kameralna – Instytut Muzyki)

16.30-18.30 warsztaty w dwóch równoległych grupach:

dr Alice M. Hammel Zastosowanie teorii uczenia się muzyki w edukacji dzieci z autyzmem – grupa Kursanci** (Instytut Sztuk Pięknych sala 103)

dr Simon Procter Współmuzykowanie w praktyce – grupa Seminarzyści* (Sala 116 Instytut Muzyki)

17.04.2016 r. niedziela

Część warsztatowa Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego – ciąg dalszy

9.00-10.15 warsztaty w dwóch równoległych grupach:

dr Alice M. Hammel Zastosowanie teorii uczenia się muzyki w edukacji dzieci z autyzmem – grupa Kursanci** (Instytut Sztuk Pięknych sala 103)

dr Simon Procter Współmuzykowanie w praktyce – grupa Seminarzyści* (Sala 116 Instytut Muzyki)

10.15-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 warsztaty w dwóch równoległych grupach:

dr Alice M. Hammel Zastosowanie teorii uczenia się muzyki w edukacji dzieci z autyzmem – grupa Seminarzyści* (Instytut Sztuk Pięknych sala 103)

dr Simon Procter Współmuzykowanie w praktyce – grupa Kursanci**(Sala 116 Instytut Muzyki)

12.15-13.00 dr hab. Barbara Pazur Pazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Nauczanie audiacji w dziecięcej orkiestrze smyczkowej (z orkiestrą smyczkową Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku)  sala 14 Kameralna Instytut Muzyki

13.00-14.15 obiad (sala 103 Instytut Sztuk Pięknych)

14.15-15.30 mgr Miłosz Gawryłkiewicz – Szkoła Muzyczna Muzopolis Bydgoszcz – warsztat: Język muzyki jako forma komunikacji uniwersalnej Sala 14 Kameralna Instytut Muzyki

15.30 – 16.00 Podsumowanie, rozdanie zaświadczeń Sala 14 Instytut Muzyki UMCS

* Grupa Seminarzyści – osoby zgłoszone do uczestnictwa w Seminarium, którzy przysłali kartę zgłoszenia i opłacili uczestnictwo

** Grupa Kursanci – Uczestnicy aktualnych kursów gordonowskich (Warszawa i Szczecin) prowadzonych przez Fundację Kreatywnej Edukacji

ORGANIZATOR

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Artystyczny – Zakład Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii

WSPÓŁORGANIZATORZY

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę

RADA NAUKOWA

Dr hab. Barbara Pazur (Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – przewodnicząca

Prof. dr hab. Ewa Anna Zwolińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr Alice Hammel (James Madison and Virginia Commonwealth Universities USA)

Dr Simon Procter (Nordoff-Robbins – Londyn, Manchester UK)

Dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)

Dr Anna Prokopiak (Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Ewa Klimas-Kuchtowa (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)

Dr Krzysztof Stachyra (Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Barbara Pazur Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – przewodnicząca

Prof. zw. Artur Popek (Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Mgr Jolanta Gawryłkiewicz (Fundacja Kreatywnej Edukacji)

Dr Joanna Jemielnik (Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

PARTNERZY

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

Szkoła Muzyczna I st. im. Mjr. H.H. Baranowskiego przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie