W imieniu Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz Fundacji Kreatywnej Edukacji zapraszamy serdecznie do udziału w kursie gordonowskim Improwizuję, czyli audiuję stopień I (osoby kierujące edukcją muzyczną w zakresie audiacji wstępnej) oraz stopień II (zaawansowny, nauczyciele edukacji formalnej) dla muzyków, nauczycieli, animatorów oraz innych osób odpowiedzialnych za edukację muzyczną na wszelkich poziomach kształcenia (certyfikowanie absolwenci I st. oraz drugi kurs dla osób, które nie pracowały z nami wcześniej, a mają kierunkowe – wyższe wykształcenie muzyczne lub szkoły muzyczne II stopnia).

 
Kurs ma na celu rozwój umiejętności samej osoby kierującej procesem edukacyjnym dziecka na poziomie audiacji właściwej (rozumienie muzyki i edukowanie wg kolejności uczenia się kształcenia formalnego) a także wyposażenie nauczyciela w umiejętności i wiedzę niezbędne do uczenia innych za pomocą edukacji nieformalnej.
 
Specjalizujemy się w promowaniu teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona: najwybitniejszego światowego psychologa muzyki i pedagoga, który stworzył teorię, a wcześniej zajmował się badaniem zdolności i opracowywaniem kolejności uczenia się audiacji wstępnej i właściwej. Jego podejście jest całkowicie naturalne i logiczne oraz pozwala uczącemu się operować skomplikowanym materiałem muzycznym w całym spektrum skal i metrów. Celem kursu jest zwiększenie efektywności i przyjemność z uczenia.