Biogram Fundacji Kreatywnej Edukacji

Wsp贸艂praca...
najwi臋ksze wyzwanie to dzielenie si臋 umiej臋tno艣ciami i korzystanie z wiedzy i pomocy innych.

Cz艂onkowie naszej fundacji na wsp贸lnym zdj臋ciu
Fot.: Fotograf

Biogram

biogram2

Fundacja powsta艂a w 2006 roku z inicjatywy os贸b, kt贸re chc膮 propagowa膰 nowe, aktywne metody uczenia si臋. Uwa偶amy, i偶 znakomit膮, a niedocenian膮 w Polsce rol臋 mo偶e i powinna odegra膰, obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, edukacja nieformalna. Zak艂ada ona ustawiczny i wszechstronny rozw贸j cz艂owieka, w oparciu o partnerskie relacje mi臋dzy nauczycielem i uczniem. Opr贸cz tego wyznacznika edukacja nieformalna k艂adzie silny nacisk na prac臋 grupow膮 i zaanga偶owanie zar贸wno strony odbieraj膮cej, jak i przekazuj膮cej wiedz臋. Szczeg贸lnie zale偶y nam na rozwoju muzycznym dzieci.聽

Podstawow膮 warto艣ci膮 (celem) FKE jest stanie na stra偶y naturalnego, pe艂nego, harmonijnego rozwoju dziecka jako osoby.

Drog膮 do realizacji tej warto艣ci jest: 鈥 propagowanie kreatywnej edukacji 鈥 rozwijanie wra偶liwo艣ci 鈥 kszta艂towanie systemu warto艣ci (szacunek do siebie i innych os贸b, szacunek do inno艣ci, poszanowanie zasob贸w kultury, krzewienie systemu warto艣ci uniwersalnych)

Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podej艣cie oraz otwarto艣膰 na r贸偶ne rodzaje edukacji (w tym edukacj臋 nieformaln膮) uznajemy za niezb臋dne do realizacji naszych zamierze艅.

Praktyka

praktyka

Praktykujemy i staramy si臋 rozpowszechnia膰 nowatorsk膮 teori臋 uczenia si臋 muzyki, kt贸rej tw贸rc膮 jest prof. Edwin Elias Gordon. Chcemy, aby edukacja muzyczna w Polsce przekszta艂ci艂a si臋 z obecnej, ma艂o efektywnej w sprawdzon膮 i tw贸rcz膮 form臋, opracowan膮 przez znakomitego muzyka, pedagoga i psychologa muzyki, profesora E.E. Gordona. Ponadto wdra偶amy autorskie programy edukacyjne we w艂asnych o艣rodkach edukacyjnych oraz realizujemy projekty w plac贸wkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na terenie wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego i ca艂ej Polski.

Wsp贸艂praca

IMG_20201110_115005-01

Fundacja prowadzi dzia艂alno艣膰 koncertow膮, szkoleniow膮 i wydawnicz膮, a tak偶e stra偶nicz膮 i promuj膮c膮 formy partycypacji spo艂ecznej. Jest cz艂onkiem Lokalnej Grupy Dzia艂ania 鈥淒wie Rzeki鈥, 聽Sieci NGO聽oraz聽Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarz膮dowych. Fundacja Kreatywnej Edukacji otrzyma艂a 聽certyfikat 鈥淥rganizacja Sprawdzona鈥, kt贸ry jest przyznawany przez Kapitu艂臋 powo艂an膮 przez Kujawsko-Pomorsk膮 Federacj臋 Organizacji Pozarz膮dowych, w聽sk艂ad kt贸rej wchodz膮 przedstawiciele sektora pozarz膮dowego oraz publicznego i聽biznesu.

Fundacja jest od 2017 roku Organizacj膮 Po偶ytku Publicznego聽KRS 0000257799

ZARZ膭D FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

JOLANTA GAWRY艁KIEWICZ

PREZES FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

DOROTA DZI臉CIO艁

SKARBNIK FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

RADA FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

HANNA G膭SIEWSKA

PRZEWODNICZ膭CA RADY FKE

EL呕BIETA WYSOCKA

CZ艁ONKINI RADY FKE

STATUT FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

Strona wykorzystuje pliki cookies.