Pomoce dydaktyczne – zapytanie ofertowe w projekcie indywidualnym

Rozeznanie rynku

 

Zamawiający:

 

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. ks. Augustyna Kordeckiego 16/ 1

86-225 Bydgoszcz

zaprasza  do złożenia oferty

 

1)     Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt” Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej” Realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2)     Termin realizacji zamówienia : 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

3)     Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Jolanty Gawryłkiewicz

4)      Oferty należy składać do dnia 30.11.2020 do godziny 10.00 na a maila info@fundacjakreatywnejedukacji.org

5)     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)  zał. 1 formularz oferty, (kliknij i pobierz)

b) zał. 2 OPZ -Kalkulacja ceny (kliknij i pobierz)

c) Wzór umowy – parafowany (kliknij i pobierz)

Strona wykorzystuje pliki cookies.