Seminarium gordonowskie Grupowa nauka gry na instrumentach: Warszawa, 30 kwietnia - 2 maja 2015

Seminarium gordonowskie Grupowa nauka gry na instrumentach: Warszawa, 30 kwietnia – 2 maja 2015

Wykładowcy: Dina Alexander – Eastman School of Music (USA), Miłosz Gawryłkiewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Polska).

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę muzykowania zespołowego wyrażaną zarówno przez młodych, jak i dorosłych. Wydarzenie to będzie wyjątkowe ze względu na temat  niedocenionej w Polsce kwestii grupowego muzykowania zarówno w ruchu amatorskim, w szkołach publicznych, a także w szkolnictwie artystycznym.Projekt zakłada zorganizowanie przedsięwzięcia na skalę międzynarodową. Seminarium to warsztaty dla nauczycieli, lekcje pokazowe z udziałem uczniów, koncerty i publikacje.

Główną osobistością będzie Dina Alexander http://dinaalexander.net/video.html . Jest ona przede wszystkim praktykiem, uczy dzieci w szkołach ogólnokształcących.  Specjalizuje się w prowadzeniu zespołów instrumentalnych, big bandowych, kładąc nacisk na rozwijanie umiejętności improwizacji. Gra biegle na kilku dętych instrumentach. Dina Alexander jest kolejnym międzynarodowym gościem, którego zapraszamy do Polski, by zaprezentował najlepsze światowe rozwiązania dot. edukacji muzycznej. Dotychczas gościliśmy na seminariach, m.in.: profesora Edwina Eliasa Gordona (Iwowa University, USA);  prof. Richarda Grunowa (Rochester University, USA); prof. Christophera Azzarę; Andreę Apostoli (AIGAM, Włochy); dr Helenę Rodrigues (Companhia de Musica Theatral); czy Marilyn Lowe (USA).

Organizowane seminarium kierowane jest do instruktorów domów kultury, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli edukacji przedszkolnej (edukację instrumentalną zaczyna się coraz wcześniej), a także przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i uczelni.

Pierwszego dnia seminarium odbędzie się kilkugodzinna prelekcja z pokazem warsztatów grupowej gry na instrumentach prowadzona przez Dinę Alexander z udziałem zaproszonej młodzieży szkolnej z orkiestry dętej. W kolejnych dniach warsztaty poprowadzą w kameralnych grupach Dina Alexander oraz członek Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Miłosz Gawryłkiewicz.

Podsumowaniem warsztatów będzie koncert, otwarty dla lokalnej społeczności, w wykonaniu uczestników oraz zaproszonych gości.

W ramach projektu powstaną podręczniki do nauki grupowej gry na instrumentach: smyczkowych, dętych i klawiszowych oraz zeszyt łączący poszczególne sekcje. Jest to przedsięwzięcie unikalne na skalę Polski,  które wydaje się być niezmiernie potrzebne, by profesjonalnie rozwijać pobudzoną przez gordonowców muzykalność polskich dzieci. Zeszyty dostępne będą w formie elektronicznej na stronie internetowej Fundacji, dzięki czemu dotrą do polskich nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Seminarium jest współfinansowane ze środków Miasta Warszawy.

Program seminarium

30 kwietnia 2015

15.00 – 17.00

wykład Diny Alexander na dobry początek

17.00 – 17.15 przerwa

17.15 – 18.30 z doświadczeń edukacyjnych Partnerów seminarium

18.30 – 20.00 koncert big bandu z elementami lekcji pokazowych

1 maja 2015

9.00 – 14.00 Grupa I warsztaty instrumentalne z Diną Alexander

9.00 – 14.00 Grupa II warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem

w trakcie przerwa kawowa

15.00 – 19.00 Grupa I warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem

15.00 – 19.00 Grupa II warsztaty instrumentalne z Diną Alexander

w trakcie przerwa kawowa

2 maja 2015

9.00 – 14.00 Grupa I warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem

9.00 – 14.00 Grupa II warsztaty z  instrumentalne z Diną Alexander

w trakcie przerwa kawowa

15.00 – 18.00 Grupa I warsztaty instrumentalne z Diną Alexander

15.00 – 18.00 Grupa II warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem

18.15 – 19.00 – koncert seminarzystów i gości