Szkoła muzyczna

Muzopolis – kompleksowa edukacja muzyczna

 


Zapraszamy na nowy rok akademicki do Szkoły Muzycznej MUZOPOLIS oraz  Manufaktury Umiejętności.

Niniejszym ogłaszamy, iż 1 września 2016 roku powstała PIERWSZA w Bydgoszczy Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia MUZOPOLIS, która została wpisana do ewidencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – niepublicznych placówek artystycznych!!!!

O koncepcji szkoły wypowiadają się założyciele i nauczyciele. Przywołujemy nagrania dyskusji z Teatru Wielkiego podczas zeszłorocznych Szalonych Dni Muzyki.

Jolanta Gawrylkiewicz & Milosz Gawrylkiewicz

 

Zapraszamy na nowy rok akademicki do Szkoły Muzycznej MUZOPOLIS oraz Manufaktury Umiejętności.

Poniedziałki 

Dla instrumentalistów (od 4 roku życia) ustaliliśmy grafik:

 • adepci gitary u prof. Pawła Tomaszewskiego od godz. 13.00
 • adepci skrzypiec u prof. Beaty Godyli – cały dzień
 • adepci wiolonczeli u prof. Joanny Otmianowskiej-Siarkiewicz

 

Wtorki

 • Zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu od godz. 14.00 z Beatą Nehring
 • Zajęcia umuzykalaniające dla niemowląt i małych dzieci wg Teorii uczenia się muzyki prof. E. E. Gordona:
  – godz. 16.30 (dzieci żłobkowe i przedszkolne)
 • adepci fortepianu u prof. Jacka Cichockiego od godz. 11.00

 

Środy

 • adepci fortepianu u prof. Jacka Cichockiego od godz. 12.00
 • zajęcia taneczne z Darią Budzińską

 

Czwartki

 • adepci gitary u prof. Pawła Tomaszewskiego od godz. 13.00
 • adepci perkusji u prof. Joanny Glubiak od 14.00

 

Piątki

 • muzyczna ceramika z Anną Mackiewicz dla dzieci od godz. 10.00
                                                                                                                                                                                                                                           

W tym dokumencie możecie zobaczyć efekty naszych warsztatów w ramach Mobilnej wystawy glinianych instrumentów.

 

 

Informacje o projekcie: Jolanta Gawryłkiewicz 602466347 lub  jgawrylkiewicz@gmail.com

Zajęcia są w większości odpłatne.

 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna Muzopolis, wpisana do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na początku naszej drogi MUZOPOLIS dojrzewał jako…

Projekt MUZOPOLIS, realizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW), Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona (PTEEG) i Fundację Kreatywnej Edukacji (FKE) jest próbą stworzenia nowego uczestnika kultury: w pełni przygotowanego do odbioru treści, wyposażonego by współtworzyć formuły koncertów, warsztatów, synkretycznych przedstawień, wydarzeń typu performance. Nasze działania mają przyczynić się do ożywienia artystycznego całych środowisk­: od rodziców, seniorów opiekujących się małymi dziećmi i pośrednio odpowiedzialnych za proces edukacyjny po podmioty, które zainteresowane są własnym rozwojem muzycznych umiejętności i korzystaniem z dorobku kultury przedsięwzięć realizowanych w otoczeniu. MUZOPOLIS to po pierwsze muzyczne warsztaty rodzinne (rozwijające również teatralną sferę tańca), próby grupowej gry na instrumentach: łączenie instrumentalistów w zespoły, nauka improwizacji, komponowania, rejestrowania własnych działań za pomocą nowych technologii od najwcześniejszego etapu edukacji, a także warsztaty chóralne ­ włączanie członków zespołu w tworzenie aranży, planowanie programu, rozwój improwizacji. Projekt MUZOPOLIS nie mógłby zostać zrealizowany bez stałych koncertów, przedstawień muzycznych współtworzonych przez uczestników, które tworzą ofertę kulturalną m.in. miasta Bydgoszczy, a także Ostromecka, Lubostronia i Torunia.

Obecnie część zajęć: umuzykalniające, instrumentalne oraz koncerty wpisane są do placówki Manufaktura Umiejętności, natomiast dzieci które chcą włączyć się w formalne kształcenie, więcej czasu spędzać w towarzystwie muzyki i są gotowe na formalne sprawdzenie własnych umiejętności zapraszamy do Niepublicznej Szkoły Muzycznej MUZOPOLIS. Od uczniów tej szkoły wymagamy posiadania własnego instrumentu, oraz uczestniczenia 2 razy w tygodniu w zajęciach instrumentalnych oraz rytmiki/kształcenia słuchu.

Niektóre koncerty realizowane w ramach projektu:

Koncerty w Park Clubie m.in. z okazji Akcji Żonkile w rocznicę Powstania w Gettcie w kwietniu 2017 roku.

Koncert patriotyczny w ramach obchodów Dnia Niepodległości w 2015 roku, Kamienica 12 w Bydgoszczy.

Koncerty Świąteczne w Collegium Copernicanum, z udziałem uczestników Muzopolis – dla mieszkańców Bydgoszczy (15.12.2013 r.).

Kolędowanie na przemian z balowaniem w Ostromecku i Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

Koncert patriotyczny w Ostromecku (listopad 2012 r.).

Projekt edukacyjno-badawczy „Kompleksowa Edukacja Muzyczna Poza Formalnym Kształceniem” w ramach partnerstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona oraz Fundacji Kreatywnej Edukacji.

Patron medialny: portal mamywsieci.pl

 

Dla instrumentalistów oferujemy wypożyczenie instrumentów. Do projektu zaprosiliśmy najlepszych specjalistów: edukatorów i instrumentalistów w zakresie wdrażania Teorii uczenia się muzyki prof. E.E. Gordona.

 

W działaniach uczestniczą, w charakterze asystentów, studenci kierunków pedagogiczno-muzycznych UKW oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

 

Informacje na temat Teorii uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona znajdziecie Państwo na stronach: Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Polskiego Towarzystwo Edwina E. Gordona

 

Więcej informacji o projekcie oraz zapisy: 602466347 lub  info@fundacjakreatywnejedukacji.org