Szkoła podstawowa

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

PERPETUUM MOBILE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa PERPETUUM MOBILE  mieści się w wyjątkowym miejscu, przy ul. Chopina 28 – w odnowionym budynku z 1920 roku. Realizujemy zajęcia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a jednocześnie wdrażamy autorski program  nowej edukacji, który został wypracowany przez nauczycieli, dzieci i rodziców podczas wspólnych spotkań w ramach projektu “Szkoła w budowie”. Uznaliśmy, że jeśli kompleksowa zmiana systemu edukacji nie jest możliwa, należy stworzyć alternatywę. Pragniemy odejść od ślepego realizowania treści z niedoskonałych podręczników na rzecz rozwoju  i indywidualizacji nauczania. Chcemy, aby nauczyciel miał wystarczająco dużo czasu, aby kierować procesem edukacyjnym każdego dziecka i stworzyć  jak najlepsze warunki do rozwoju umiejętności: muzycznych, plastycznych, konstrukcyjnych, sportowych i rzemiosł różnych. W szkole PERPETUUM MOBILE jest na to wszystko czas, jest również odpowiednia atmosfera: bez dzwonków, gonienia, ale z dostosowaniem długości warsztatów do potrzeb dziecka.  A wszystko to wspólnie  z lokalną społecznością  zainteresowaną  współpracą na rzecz szkoły i współdecydującą o jej dalszych działaniach.


Chcemy Wam pokazać Chopina 28 – zapraszamy na spotkania indywidualne (nr tel 602466347  lub info@fundacjakreatywnejedukacji.org). Zapraszamy na warsztaty, koncerty, drzwi otwarte – szczegóły w aktualnościach. 


 

Program

 

W Szkole PERPETUUM MOBILE dzieci mogą przebywać w godzinach 7.00 – 16.00 (widełki czasowe są elastyczne, zależne od decyzji społeczności). W tym czasie odbywają się:

  1. zajęcia zgodne z Podstawą programową w klasach 1-3 oraz 4-8;
  2. zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania dzieci w obszarach: przyrodniczym matematycznym, językowym;
  3. zajęcia dodatkowe z umiejętności: np. muzycznych, plastycznych, technicznych, kulinarnych;
  4. zajęcia sportowe (np. akrobatyka, basen);
  5. spędzanie czasu w ogrodzie pielęgnując roślinność, doskonaląc swoje zręcznościowe umiejętności, czy też ożywiając teren za pomocą prostych elementów konstrukcyjnych, czy własnej wyobraźni;
  6. spacery po mieście w poszukiwaniu interesujących tematów do rozmów z zakresu historii, obyczajowości, by poznać nowych ludzi;
  7. wędrówki po dalszych zakątkach, by móc doświadczać przyrody innych terenów, sztuki ze wspaniałych galerii, architektury innych miast i wsi czy bogactwa kulturowego ich mieszkańców.

Wszystkie zajęcia są opłacane z czesnego, którego wysokość wynika ze stawki zapisanej w umowie. Dzieci korzystają również odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od pozyskanych środków ze źródeł publicznych i niepublicznych) z oferty Manufaktury Umiejętności oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej Muzopolis – placówek Fundacji Kreatywnej Edukacji.

Opracowaliśmy Przewodnik dla Rodziców, zawierający wszystkie istotne z punktu widzenia Społeczności informacje dla tych, którzy chcą do nas dołączyć. 

 


 
Tabela porównawcza Szkoły Perpetuum Mobile i szkoły tradycyjnej

 

Perpetuum Mobile Szkoła tradycyjna
Elastyczny program rozwijający indywidualne predyspozycje. Sztywny program, brak indywidualizacji.
Tempo, treści programowe, formy i metody pracy dostosowane do dziecka. Stałe tempo, treści i metody narzucone przez nauczyciela.
Nauczyciel głównie rozmawia z dzieckiem indywidualnie lub prowadzi zajęcia dla małych grup. Nauczyciel przez większość czasu mówi głośno, do całej klasy.
Dziecko zdobywa wiedzę w drodze odkryć i doświadczeń dzięki specjalnie opracowanej interaktywnej formule zajęć. Wiedza przekazywana w formie wykładu, mało doświadczeń, brak czasu na „zachłyśnięcie się” tematem.
Dziecko ma możliwość planowania swojej pracy, początkowo z nauczycielem, później samodzielnie.  W trakcie edukacji dziecka przygotowywany jest i wdrażany indywidualny plan rozwoju. Wszystkie aktywności są z góry zaplanowane przez nauczyciela bez porozumienia z dzieckiem.
Elastyczny czas trwania zajęć, praca w grupach, indywidualizacja nauczania. Siedzenie w ławce, robienie tego, co wszyscy
Motywacja płynąca z wewnętrznej potrzeby odkrywania, poznawania i zgłębiania wiedzy o świecie. Motywacja zewnętrzna – kary, nagrody, oceny…
Grupy zróżnicowane wiekowo – dzieci uczą się od siebie nawzajem, mają szansę zrozumieć, że każdy jest inny i wyjątkowy. Grupy jednorodne wiekowo – założenie, że wszyscy rozwijają się zgodnie z kryterium wiekowym.

 

 

Zapisy do szkoły

 

Nabór do szkoły jest ciągły, ale możemy przyjąć dziecko w pierwszym dniu miesiąca (decyduje data podpisania umowy). Pracujemy 12 miesięcy z przerwą na wakacje w lipcu i w drugiej połowie sierpnia.

Bardzo chcemy  poznać Państwa i Wasze Dzieci, które chcecie zapisać do Szkoły czy Przedszkola. Chętnie umówimy się z Wami na rozmowę. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dokument wysyłamy mailem) i przesłanie go do Fundacji na adres:

jgawrylkiewicz@gmail.com (skan lub elektronicznie i dostarczenie formularza na spotkanie). Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.

Koordynator projektu: Jolanta Gawryłkiewicz tel. +48 602466347