Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

WYCHOWAWCA PRZEDSZKOLNY

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, kierunek: pedagogika o spec. edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna. Każdego dnia staram się pobudzać twórczość i kreatywność dzieci wykorzystując różne metody i formy aktywności. Czerpię pomysły z różnych programów edukacyjnych, by w pełni rozwijać ciekawość i aktywność poznawczą dzieci. W mojej pracy z przedszkolakami stawiam szczególnie na rozwój społeczny i emocjonalny, by wartości takie jak tolerancja, wrażliwość na krzywdę, szacunek i akceptacja dla siebie i innych osób, na zawsze ukorzeniły się w serduszkach dzieci. Ciągle poszukuje wiedzy, nie tylko w książkach. Mam już na swoim koncie kilka kursów i szkoleń, m.in. kurs pedagogiki Marii Montessori, warsztaty w zakresie metody V. Sherborne, warsztaty z technik niewerbalnych w pracy z dzieckiem.