Anita Graszk

Anita Graszk

OPIEKUN DZIENNY

“Jestem absolwentką Pedagogiki Opiekuńczej (studia II stopnia) oraz Pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturowa (I stopnia) na UKW, a także bydgoskiego Liceum Plastycznego.
Doświadczenie gromadziłam odbywając praktyki w Szkole Podstawowej (w świetlicy i u Pedagoga szkolnego), Przedszkolu i Klubie Malucha, a także w Teatrze Polskim i Fundacji Sztuki.
Przez 3 lata byłam wolontariuszem BZPOW – w grupie interwencyjnej oraz Mieszkaniach Usamodzielnienia.
Pełniąc funkcję Profilaktyka, Wychowawcy i Instruktora Zajęć K.-O. przez 4 lata wspierałam BORPĘ podczas kolonii i półkolonii profilaktycznych, natomiast przez 3 lata byłam Wychowawcą w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięcy Tygiel” prowadzonej przez tę instytucję.
Stale rozwijam swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności biorąc udział w wielu różnych kursach, warsztatach i szkoleniach, m.in. z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”, szkoleniu pt.„Uczeń trudny czy wymagający”, „Komunikacja do motywacji” oraz „Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia”. W najbliższym czasie zdobędę umiejętności z zakresu treningowych metod pracy zastępowania zachowań agresywnych i przemocowych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Interesuje mnie szeroko pojęty samorozwój, a także mindfullness, psychosomatyka, psychodietetyka i medycyna naturalna. Biegam, podróżuję, eksperymentuję w kuchni i zbieram zioła, z których wyczarowuję naturalne leki.
W swojej pracy stawiam na bezpieczeństwo, ciepłą, przyjazną atmosferę, kreatywność i wszechstronny rozwój dostosowany indywidualnie do każdego maluszka. “