Anna Mackiewicz-Chojnacka

Anna Mackiewicz-Chojnacka

NAUCZYCIEL PLASTYKI
Studiowała rzeźbę i malarstwo. Na co dzień zajmuje się ceramiką artystyczną i użytkową. Prezes stowarzyszenia Astarte, które zajmuje się popularyzacją kultury, historii i sztuki oraz podtrzymywaniem dawnych obrzędów i obyczajów.