Anna Sznegulau

Anna Sznegulau

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Kujawsko-

Pomorskiej na wydziale pedagogicznym kierunek oligofrenopedagogika oraz Studium Medyczne kierunek terapia zajęciowa .

Praktyki zawodowe odbyła min. w Warsztatach Terapii Zajęciowej,  Świetlicach Terapeutyczno – Rehabilitacyjnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej, Domu Pomocy Społecznej,

Odbyła półroczny staż na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

Pracowała w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym dla dzieci z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciela-terapeuty.

Prywatnie żona, matka dwójki dzieci.. Lubi podróże, jazdę konną. Pasjonuje się wszelkim rękodziełem.