Antoni Torzewski

Antoni Torzewski

NAUCZYCIEL FILOZOFII

Ukończyłem z wyróżnieniem studia pierwszego stopnia z Filozofii na Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Moje zainteresowanie tą dziedziną zrodziło się jednak
już przed podjęciem studiów. Od wielu lat staram się pogłębiać moją wiedzę filozoficzną
uczestnicząc czynnie w konferencjach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych oraz
pisząc teksty naukowe. W zakresie filozofii interesuję się szczególnie: filozofią religii,
nowożytną filozofią niemiecką, współczesną filozofią kontynentalną, hermeneutyką i etyką.
Moje zainteresowania nie ograniczają się jednak tylko do filozofii. Od najmłodszych lat
byłem członkiem wielu nagradzanych chórów (m.in. chóru dziecięcego Opery Nova w
Bydgoszczy), co kontynuuję również dziś. Mój kontakt z muzyką utrzymywałem m.in. dzięki
nauce w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, gdzie
skończyłem szkołę pierwszego stopnia. Interesuję się również filmem oraz fotografią, co
miałem okazję rozwijać w Bydgoskiej Kronice Filmowej. Przez dwa lata prowadziłem
również audycję radiową „Dział Kadr” o tematyce filozoficzno-filmowej w Radio
Uniwersytet.

W pracy z dziećmi kładę nacisk na dialog i zdobywanie nie tyle wiedzy, ile umiejętności,
które pozwalają na umiejscowienie posiadanej już wiedzy w szerszym kontekście i zdania
sobie sprawy z jej wartości i konsekwencji. Na lekcjach filozofii staram się rozwijać przede
wszystkim krytyczne myślenie.