Danuta Wróbel – Sawosz

Danuta Wróbel – Sawosz

NAUCZYCIEL HISTORII

Prowadzi warsztaty (wakacyjne oraz całoroczne) dla dzieci o historii naszego miasta, jego kulturze, mieszkańcach i nie tylko. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego,  absolwentka  Wydziału  Historii na Akademii Bydgoskiej – specjalizacja nauczycielska i historia kultury materialnej. Wykładowca akademicki.  Stypendystka tygodnika „POLITYKA”. Autorka licznych publikacji naukowych:

Danuta Wróbel – Sawosz, Polityka narodowościowa i społeczne III Rzeszy w rejencji bydgoskiej w latach 1939 – 1945, Oblicza polityczne regionów Polski, pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Białystok 2007, s. 95 – 109,

Danuta Wróbel – Sawosz, Elity społeczne Bydgoszczy w latach 1920 – 1939 i ich życie kulturalno – towarzyskie, Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Białystok 2008, s. 285 – 297,

Danuta Wróbel-Sawosz, Życie codzienne Polaków i Niemców w Bydgoszczy w latach 1939 – 1945, Bydgoszcz – miasto wielu kultur i narodowości, pod red. K. Grysińskiej, W.Jastrzębskiego, A. S. Kotowskiego, Bydgoszcz 2009, s. 129– 138,