Joanna Niezgódka

Joanna Niezgódka

ASYSTENTKA PREZESA

Absolwentka Elektroniki i Telekomunikacji oraz Studium Pedagogicznego na ATR w Bydgoszczy. Autorka publikacji w postaci książki pt. „Jak bronić się przed hackerami”. Posiada doświadczenie pracy w mediach. Była korektorem czasopism, pełniła również funkcję redaktora, projektowała strony www i prowadziła serwisy internetowe. Zajmowałam się obróbką cyfrową zdjęć i odpowiadała za kontakty z misjonarzami na wszystkich kontynentach. Organizowała i zabezpieczała logistycznie charytatywne imprezy i koncerty wpierające dzieci w krajach misyjnych.

Jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności (wrodzona łamliwość kości). Jednak to, że porusza się przy pomocy wózka elektrycznego nie przeszkadza być jej aktywną zawodowo, a prywatnie szczęśliwą mamą Zuzanny i Michaliny. Uczestniczka kampanii społecznej „Rodzicielstwo bez barier”, zorganizowanej przez Fundację „Jedyna Taka”, realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: Departament Spraw Społecznych oraz Pełnomocnika ds Osób Niepełnosprawnych województwa Kujawsko – Pomorskiego, która jest pierwszym w kraju innowacyjnym zobrazowaniem faktu, że osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome czy niesłyszące są równoprawnymi matkami i ojcami.

Jej życiową dewizą jest unikanie skrajności prowadzących do konfliktów. Nawiązywanie nowych kontaktów, praca w zespole, możliwość pozyskiwania nowych doświadczeń i rozwoju dotychczasowych umiejętności związanych nie tylko z wykształceniem, przyczynia się do tego, iż chciałaby służyć wielu osobom w ukazywaniu im nowych, nieznanych dotąd możliwości. Posiada umiejętności szybkiego przystosowania do nowych warunków, a jej dociekliwość, zaangażowanie i konsekwencja działania wsparte zdobytą wiedzą dają gwarancję efektywnego działania na rzecz innych.