Olga Krzywińska

Olga Krzywińska

NAUCZYCIEL CHEMII

Jestem nauczycielem chemii w szkole podstawowej oraz nauczycielem akademickim w Katedrze i Zakładzie Chemii Środków Spożywczych Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Na lekcjach w szkole staram się przybliżyć dzieciom świat chemii oraz zainteresować Je tym przedmiotem poprzez częste przeprowadzanie doświadczeń oraz angażowanie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach. Poza chemią interesuję się biotechnologią i genetyką molekularną.