Sławomir Krajewski

Sławomir Krajewski

NAUCZYCIEL INFORMATYKI I MATEMATYKI, EDUKATOR TIK

Edukator Kompetencji Cyfrowych, Latarnik Polski Cyfrowej, nauczyciel. Zajmuje się wprowadzaniem w świat nowych technologii głownie osób z pokolenia 50+, choć nie tylko. Prowadzi również warsztaty dla najmłodszych między innymi z kodowania, robotyki i bezpieczeństwa cyfrowego. Jest inicjatorem „konsultacji komputerowych”, które odbywały się między innymi w Miejskim Centrum Kultury, Cafe Rynek w Fordonie, a aktualnie regularnie odbywają się w Domu Kultury Modraczek na Wyżynach. W ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans koordynowanego przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie, a przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji prowadził spotkania edukacyjne, w których wzięło udział ponad 1500 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Z wykształcenia technik elektronik oraz nauczyciel matematyki i informatyki, z zawodu instruktorem kulturalno-oświatowym. Aktualnie bierze udział w programie dla innowacyjnych edukatorów prowadzonym przez firmę Microsoft. Z zamiłowania pasjonat starej elektroniki i klocków LEGO.