Sylwia Wilczyńska

Sylwia Wilczyńska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności wczesnoszkolna, a wcześniej pierwszy stopień pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną. Od zawsze spełniała się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przed podjęciem studiów pracowała w stowarzyszeniu pomocy dzieciom specjalnej troski, gdzie mogła łączyć powołanie z pasją przy hipoterapii. W trakcie studiów dwukrotnie podjęła staż jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Wilnie na Litwie. Pracowała również jako animator kultury. W swojej działalności naukowej łączy kolejną pasję jaką jest sport, w różnorodnej postaci, między innymi sporty walki z aspektem badawczym na gruncie pedagogiki. Przewodnicząca koła naukowego “WyKoNa” Sekcji Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Współautorka licznych artykułów naukowych oraz aktywny uczestnik wielu konferencji obejmujących tematykę sportu i pedagogiki, skupiając się obok badania powiązań aktywnego trybu życia dzieci i młodzieży z rozwojem jednostki, także na rozwijaniu kompetencji społecznych.