Wojciech Metlicki

Wojciech Metlicki

WYCHOWAWCA PRZEDSZKOLNY

Student Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach pedagogika opiekuńcza oraz pedagogika wczesnoszkolna z innowacyjną edukacją muzyczną. Wielki pasjonat muzyki. Twierdzi, że gdyby zabroniono mu śpiewać, wyrządzono by mu największą krzywdę. Uczestnik programów talent-show tj. “The Voice of Poland 7” czy “Mam Talent 6”. Prywatnie dusza towarzystwa, zawsze uśmiechnięty i optymistycznie nastawiony. Kiedy wyznaczy sobie cel zawsze dąży do jego zrealizowania.