Zofia Kokorzycka

Zofia Kokorzycka

WSPOMAGAJĄCY NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLNY

Jestem studentką pedagogiki wczesnoszkolnej o module innowacyjna edukacja muzyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoje doświadczenie rozwijam w ramach praktyk jak i poprzez dodatkowe czynności takie jak: udział w programie au-pair, czy wolontariat w przedszkolu w Nowym Dąbiu i Strzelnie. Rozwijam się także dodatkowo biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach m.in.: „Trening kreatywności jako forma terapii uczniów z zaburzeniem zachowania”, „Animacja czasu wolnego”.
Staram się optymistycznie patrzeć na świat doceniając i ciesząc się z tego co on mi daje.
Praca z dziećmi poza radością i zadowoleniem pozwala mi nieustannie zauważać niezwykłe rzeczy w drobnych i prostych czynach.