UWAGA: Sorobany – nabór ofert w projekcie partnerskim ZAWIESZONY

UWAGA

WAŻNA INFORMACJA!!!

PROGRAM ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.

AKTUALNIE NIE PRZYJMUJEMY OFERT DOTYCZĄCYCH TEGO PROJEKTU.

 

 

Rozeznanie rynku
Zamawiający:

 

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI
ul. ks. Augustyna Kordeckiego 16/ 1
86-225 Bydgoszcz
zaprasza do złożenia oferty

 

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pT. „Perpetuum Mobile krokiem
milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”
Realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

 

2. Termin realizacji zamówienia:

30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

 

3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Jolanty Gawryłkiewicz

 

4. Oferty należy składać do dnia 13.11..2020 do godziny 10.00 na maila jgawrylkiewicz@gmail.com

 

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zał. 1 formularz oferty,
b) zał. 2 OPZ -Kalkulacja ceny
c) Wzór umowy – parafowany

[googlepdf url=”https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/wp-content/uploads/2020/10/ZK-pomoce-dydaktyczne-FKE-projekt-partnerski-1.pdf” ]

12.06 projekt umowy pomoce dyd. FKE

[googlepdf url=”https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/wp-content/uploads/2020/10/Zał.-nr.-2-Perpetuum2-OPZ-pomoce-dydaktyczne-1.xlsx” ]

Strona wykorzystuje pliki cookies.