Przesyłamy na prośbę Prezydenta Miasta Bydgoszczy informację o wyprawce dla każdego ucznia oraz naborze wniosków na 500+

o możliwości składania wniosków o przyznanie 

świadczenia „Dobry Start”(300+) oraz świadczenia wychowawczego (500+) 

 

Szczegóły dostępne na stronie:

https://um.bydgoszcz.pl/pomoc-finansowa/