Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozpocząć lub kontynuoować kierowanie edukacją muzyczną swoją i własnego dziecka na zajęcia umuzykalniające wg teorii uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona.

Propagujemy założenia wyjątkowej Teorii uczenia się muzyki muzyka, psychologa muzyki, filozofa i pedagoga, który jako jeden z nielicznych chciał zrozumieć jak nasze dzieci uczą się języka muzyki. Profesor w stanie spoczynku zajął się pisaniem publikacji, a ośrodki na całym świecie propagują jego Teorię. Polska niemal co roku organizuje międzynarodowe seminaria gordonowskie – w zeszłym roku (Lublin, UMCS) gościła Alice Hammel z James Madison and Virginia Commonwealth Universities, która uczyła kursantów pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami.

Aby dojrzeć do gry na instrumentach konieczne jest wykształcenie własnego instrumentu – ciała. I takie zajęcia Wam proponujemy. Śpiewamy w różnorodnych skalach, rytmizujemy w przeróżnych rytmach. Do tego staramy się skoordynować oddech, ruch do śpiewu i rytmizowania.

Pierwsze zajęcia (kursy są semestralne, zajęcia cotygodniowe). odbędą się 19 września 2017:
– dzieci do 3 roku życia o 16.30
– dzieci od 3-5 roku życia o 17.30

Dla dzieci starszych organizujemy zajęcia z gry na instrumencie (indywidualne i grupowe) oraz warsztaty z podstaw improwizacji głosowej, niezbędnej do wykształcenia własnego instrumentu – ciała, by dalej móc swobodnie wypowiadać się muzycznie za pośrednictwem instrumentu.
Starsze dzieci (6-10 lat) zapraszamy 20 września o godz. 17.00

Prowadzącymi są członkowie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, czynni muzycy wokaliści i instrumentaliści – muzycy improwizujący.

Miejsce: budynek placówek edukacyjnych Fundacji Kreatywnej Edukacji (Przedszkole i Szkoła Podstawowa Perpetuum Mobile, Manufaktura Umiejętności – centrum zajęć pozalekcyjnych).

Prosimy o zabranie zmiennego obuwia oraz wygodnego ubioru dla siebie i dla dziecka.

Zapisy: jgawrylkiewicz@gmail.com, 602466347

Odbowiązuje odpłatność (zajęcia jednorazowe 30 zł, karnety semestralne cena jednostkowa obniżona).