Zapytanie ofertowe: „Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ulicy Sportowej”

Informuję, że zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie. Poniżej link:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19737

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (kliknij i pobierz)

Ostateczne zapytanie ofertowe (kliknij i pobierz)

Ogłoszenie (kliknij i pobierz)

Załączniki (kliknij i pobierz)

 

Dotyczy realizacji projektu w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 06.01. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie 06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

 

 

Tytuł projektu: „Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ulicy Sportowej

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na budowę budynku żłobka i przedszkola w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby projektu Fundacji Kreatywnej Edukacji z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Bydgoszcz, dnia 30.11.2020 r.

           

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku żłobka i przedszkola w trybie zaprojektuj i
wybuduj na potrzeby Fundacji Kreatywnej Edukacji z siedzibą w Bydgoszczy, w ramach
projektu pt. „Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ulicy Sportowej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-
2020, oś priorytetowa 06. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 06.01.
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 06.01.02 Inwestycje w
infrastrukturę społeczną

Przedmiotem zamówienia budowa budynku żłobka i przedszkola w trybie zaprojektuj i
wybuduj o powierzchni użytkowej ok 600 m2, powierzchni zabudowy ok 360 m2 zgodnie z
dokumentacją udostępnioną Oferentom w formie Programu funkcjonalno-użytkowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w Bydgoszczy przy ul. Sportowej na
działce nr 115, obręb 0178, która stanowi własność Zamawiającego (na podstawie umowy
przedwstępnej).

Strona wykorzystuje pliki cookies.