Zrzutka na SAMODZIELNOŚĆ placówek Fundacji Kreatywnej Edukacji

Drodzy Rodzice i sympatycy placówek FKE!

Niedawno uruchomiliśmy zbiórkę funduszy na samodzielność placówek FKE w portalu crowdfundingowym Zrzutka.pl – znajdziecie ją, klikając w link https://zrzutka.pl/ebauy9

Opis zrzutki

Fundacja powstała w 2006 roku z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Uważamy, iż znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna odegrać, obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem.

Zgodnie z tą ideą Fundacja prowadzi placówki edukacyjne (szkoła, przedszkole i opiekun dzienny), w których staramy się zapewnić dzieciom harmonijny rozwój w atmosferze szacunku, propagować kreatywną edukację, rozwijać wrażliwość i kształtować wartości.

Nasze placówki mają świetną kadrę i gromadzą fantastyczną społeczność ludzi, którym zależy na stworzeniu jak najlepszego miejsca edukacji i rozwoju dzieci. Chcielibyśmy, tak jak rozwijają się dzieci, rozwijać i naszą działalność, jednak największą przeszkodą na tej drodze jest brak samodzielności lokalowej. To dlatego Fundacja planuje zakupić dotychczas wynajmowany budynek oraz grunt, na którym moglibyśmy rozbudować placówkę i zapewnić dzieciom jeszcze lepsze warunki do nauki i zabawy.

Część kosztów rozbudowy pokryje dotacja unijna, jednak sami nie udźwigniemy ciężaru zakupu budynku i gruntu.

Każda wpłata, którą zdecydujecie się nas wesprzeć, zostanie wykorzystana dla dobra całej społeczności – i to nie tylko szkolnej, ponieważ Fundacja działa także na rzecz osób z zewnątrz – społeczności lokalnej, a także propaguje ideę niedyrektywnej edukacji w całym kraju. Zebrana suma zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z zakupem budynku, gruntu i rozbudową oraz dostosowanie nowego budynku do potrzeb dzieci. Samodzielność lokalowa otworzy przed nami nowe możliwości, a korzyści – mamy nadzieję – będą też po Waszej stronie.

Strona wykorzystuje pliki cookies.