Manufaktura Umiejętności-żyjemy sztuką i twórczością, 2022 rok

młyny rothera

Projekt ma na celu rozbudzić umiejętności twórcze, których brakuje w polskiej edukacji. Nasza społeczność posiada wiele wspaniałych pasji, które wykraczają poza zwykłe przedmiotowe zainteresowania. Dowartościowana, podmiotowo traktowana młodzież jest złakniona manualnych kwestii. Aby osiągnąć równowagę konieczne było uruchomienie zajęć z gry na instrumentach, a także design i stolarstwa. Nasz projekt na 2022 rok to: zajęcia gry na instrumentach, zajęcia umuzykalniające oraz taniec a także formy wokalno-instrumentalno-teatralne Bydgoszczan poprzez zainicjowanie ich w przestrzeni publicznej. Rozwijamy tożsamość kulturową Bydgoszczan, którzy są w stanie współtworzyć oraz uczestniczyć w życiu artystycznym i edukacyjno-artystycznym społeczności. Pomysł na 2022 rok to wykorzystanie muzyki z różnych okresów w historii muzyki. Przestawiamy się na różne stylistyki i czerpiemy z doświadczeń naszych rodziców i poprzednich pokoleń. Koncerty i performance, które powstaną w ramach projektów są dziełem wszystkich dzieci, młodzieży oraz opiekunów i nauczycieli. Odbywać się będą głównie w Młynach Rothera oraz w nowej siedzibie placówek Fundacji Kreatywnej Edukacji przy ulicy Mińskiej 15 w Bydgoszczy.

Miejsce realizacji zadania
Bydgoszcz, ul. Mińska 15, Młyny Rothera, przestrzeń publiczna

Grupa docelowa
dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym, Rodzice i opiekunowie, społeczność miasta Bydgoszczy oraz społeczność wirtualna – na całym świecie, w tym przede wszystkim Polska (ze względu na język)

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Chcemy pielęgnować umiłowanie do współistnienia różnych kultur, dzieł różnorodnych okresów historycznych, różnych grup społecznych.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
Misja projektu wynika z działań organizowanych od wielu lat przez Fundację Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy, w Polsce oraz za granicą. Wśród dzieci uczęszczających do naszych placówek edukacyjnych pielęgnujemy umiłowanie piękna, historii, filozofii i umiejętności artystycznych. Inspirujemy się dorobkiem różnych epok: muzyką klasyczną oraz współczesną. Przede wszystkim jednak naszą inspiracją jest nowa siedziba budowana w latach 1920 z ogromnym bagażem historycznych doświadczeń, która gościła społeczność szkoły podstawowej, siedzibę rady osiedlowej oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Tam skoncentrujemy swoje działania projektowe, które skierujemy do nowego odbiorcy umiejscowionego w zachodnich częściach miasta.

Projekt dofinansowany przez Miasto Bydgoszcz