Strategia wdrożenia wiązki usług społecznych w zakresie OPIEKA NAD DZIEĆMI+

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu informacje, iż realizujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt w ramach partnerstwa publiczno-prawnego na rzecz realizacji wdrożenia modelu wiązki usług społecznych pn. „Przedszkole integracyjne wiązka usług społecznych”.

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

 Nazwa kategorii wydatkuJednostka miaryLiczba
1.Usługi przedszkolne dla dzieci  (usługa bazowa) wsparcie opieki i  kosztów specjalistów dzieci z wyzwaniamiusługa1
2.Usługi dodatkowe (terapeutyczne, w tym z technik Bowena, profilaktyka poprzez gordonowskie zajęcia umuzykalniające, zajęcia indywidualne logopedyczne.usługa1
3Zadanie koordynacyjne, przygotowawcze oraz administracyjneusługa1

Łącznie zaplanowano 1000 h  zajęć prowadzonych przez specjalistów Fundacji Kreatywnej Edukacji.

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt jest szczególnie kierowany do Rodzin sprawujących pieczę zastępczą.

Analiza środowiskowa:

Z punktu widzenia jednostki prowadzącej przedszkola oraz instytucję opiekuna dziennego, jak również inicjującej działania edukacyjne i kulturotwórcze wśród rodziców, nauczycieli i dzieci w wieku od okresu prenatalnego do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej (Fundacja Kreatywnej Edukacji prowadzi również szkołę podstawową) zaobserwowaliśmy następujące deficyty środowiskowe:

  1. Brak wsparcia rodziców w macierzyństwie oraz tacierzyństwie, już od okresu prenatalnego. Rodzice podejmując swoją rolę nie są do niej odpowiednio przygotowani. Brak własnych rodziców, alienacja z miejsca pracy sprawia, że matki przeżywają stany depresyjne spowodowane trudnościami endogenicznymi (gospodarka hormonalna), jak i ze względu na chroniczne zmęczenie, czy brak wsparcia z otoczenia.  W sukurs tym trudnościom chcemy stworzyć miejsce wsparcia dla rodzin, miejsce spotkań, miejsce warsztatów i wspólnego spędzania czasu w atmosferze holistycznej akceptacji rodziny i związanym z nią wyzwaniom.
  2. Brak wystarczającej infrastruktury dla rodziców, którzy nie szukają kilkugodzinnej opieki dla dzieci, ale chcą przygotować dziecko do pójścia do przedszkola. W naszym centrum realizować będziemy zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci i ich opiekunów, którym zależy na wsparciu rodzicielstwa i rozwojem małych dzieci w oparciu o doświadczanie kontaktu z rówieśnikami. Rodzice zajmujący się samodzielnie pierwszym dzieckiem oraz dzieci, którymi opiekują się zawodowi opiekunowie są chłonni budowania relacji między sobą oraz między własnymi dziećmi.
  3. Wyższa jakość. Zgodnie z rekomendacją RPO WK-P 2014-2020 instytucja wdrażająca poleca, aby pozostałą część alokacji w ramach EFS ukierunkować na jeszcze wyższą jakość tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, na przykład poprzez premiowanie projektów zakładających działania ukierunkowane na zajęcia, szczególnie indywidualne, dla dzieci z dysfunkcjami oraz zakup specjalistycznych (droższych niż standardowe wyposażenie) pomocy dydaktycznych i specjalistycznych. Czyli podmiotów, które są w stanie zaoferować specjalistyczne usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest ciągle niewystarczająco. Fundacja Kreatywnej Edukacji oferuje obecnie 25% miejsc w swoich placówkach dla dzieci ze spektrum autyzmu, dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Prowadząc działalność od 2006 roku widzimy rosnące zapotrzebowanie na właśnie sprofilowane pod konkretne potrzeby najmłodszych miejsce w instytucji przedszkolnej. Odpowiadany na zapotrzebowanie samą filozofią podejścia do dziecka/rodzica, jak i funkcjonowaniem w miejscu zróżnicowanym wiekowo (cały przekrój wiekowy), w środowisku otwarty na rodzeństwo. Samo nasycenie miejsc w przedszkolach w Mieście Bydgoszcz jest b. Wysokie – 91%, w samym powiecie bydgoskim nieco mniej – 76 %, ale i tak w stosunku do innych ośrodków plasujemy się b. wysoko. Wyzwaniem wobec tego nie jest ilość lecz jakość.
  4. Indywidualna pomoc w przedszkolu. Standardem w bydgoskich przedszkolach jest 1 nauczyciel plus ewentualnie pomoc nauczyciela, która pojawia się jedynie przy posiłkach – to jest niewystarczająca obsada dla dzieci w wieku przedszkolnym, które potrzebują wsparcia często indywidualnego. Wychowawca przedszkolny pracuje w bardzo trudnych warunkach, w hałasie, wśród agresji potrzebujących atencji dzieci. Nasza odpowiedź to zwiększenie obsady nauczycielskiej do 3 zmieniających się nauczycieli na grupę. Oczywiście wtedy mamy możliwość zorganizowania wsparcia nauczyciela wspierającego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele pracują 6 h, ale obciążenie praca i atencją na ucznia jest dużo bardziej komfortowe.
  5. Potrzeby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dzieci z opiniami oraz profilaktyka innych trudności i wyzwań. W związku z prowadzeniem zajęć dla młodszych dzieci często rodzice pytają się nas, jak również specjalistów w poradniach czy psychologów o odpowiednie placówki, które mogłyby przyjąć dzieci z różnymi trudnościami. Jako placówka prowadząca Opiekuna Dziennego, jak i przedszkole czy szkołę podstawą jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom. Tworzymy miejsca integracyjne, w zależności od potrzeb uruchamiając specjalistyczne rozwiązania szyte pod potrzeby.
  6. Bliskościowe podejście. Brak odpowiednio wykształconej kadry realizującej opiekę i edukację w podejściu bliskościowym, niedyrektywnym, nieocenione przy opiece i edukacji dzieci