pod Warszawą, u Oli Tkaczyk:-)

O nas

Dbamy o harmonijny rozwój

Fundacja Kreatywnej Edukacji powstała w 2006 roku z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Uważamy, iż znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna odegrać, obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem. Oprócz tego wyznacznika edukacja nieformalna kładzie silny nacisk na pracę grupową i zaangażowanie zarówno strony odbierającej, jak i przekazującej wiedzę. Szczególnie zależy nam na rozwoju muzycznym dzieci.

Edukacja - wartości nasze i naszej organizacji w Bydgoszczy

Harmonijna edukacja


Podstawową wartością (celem) FKE jest stanie na straży naturalnego, pełnego, harmonijnego rozwoju dziecka jako osoby poprzez zrównoważoną edukację.Szacunek


Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podejście oraz otwartość na różne rodzaje edukacji (w tym edukacją nieformalną) uznajemy za niezbędne do realizacji naszych zamierzeń.Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podejście oraz otwartość na różne rodzaje edukacji (w tym edukacją nieformalną) uznajemy za niezbędne do realizacji naszych zamierzeń.

Kreatywna szkoła


Drogą do realizacji tej wartości jest propagowanie kreatywnej edukacji, rozwijanie wrażliwości, kształtowanie systemu wartości (szacunek do siebie i innych osób, szacunek do inności, poszanowanie zasobów kultury, krzewienie systemu wartości uniwersalnych)
Mini Opera w ramach koncertów gordonowskich Ostromecko 14.04.2024

W kwietniu zapraszamy Rodziny z małymi dziećmi (do ok. 9 roku życia) na MINI-OPERĘ. Jest to nowatorska forma wprowadzania najmłodszych dzieci w zagadnienia sztuki operowej. Pomysłodawcą mini – opery jest...

Find out more
Pałac Ostromecko,

Mini Opera w Gdańsku

W kwietniu zapraszamy Rodziny z małymi dziećmi (do ok. 9 roku życia) na MINI-OPERĘ.

Find out more
Ratusz staromiejski, ul. Korzenna 33/35 Gdańsk,

Blog Edukacyjny

Ostatnio na blogu