Uwaga, zmiana siedziby placówek! Nasz nowy adres to: Bydgoszcz ul. Mińska 15
Piknik edukacyjny z naszymi podopiecznymi, na zdjęciu znajduje się grupa dzieci i dorosłych wypuszczająca kolorowe balony
TEXT

Dbamy o harmonijny rozwój

Fundacja Kreatywnej Edukacji powstała w 2006 roku z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Uważamy, iż znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna odegrać, obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem. Oprócz tego wyznacznika edukacja nieformalna kładzie silny nacisk na pracę grupową i zaangażowanie zarówno strony odbierającej, jak i przekazującej wiedzę. Szczególnie zależy nam na rozwoju muzycznym dzieci.

Żłobek/opiekun dzienny

Instytucja dziennego opiekuna to zorganizowana forma opieki nad dziećmi, której celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat). W cenie czesnego są zajęcia umuzykalniające wg teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona skupionych przy Fundacji Kreatywnej Edukacji, język angielski i hiszpański oraz zajęcia z integracji sensorycznej. Opiekun dzienny dziecka do lat 3 przy Fundacji to placówka, która bazuje na bliskości oraz sprzyjającej indywidualnemu podejściu niedyrektywności. Wspieramy dzieci od strony psychologicznej, jak również fizjoterapeutycznej. Dzieci mają możliwość zrelaksowania się w sali doświadczania świata.

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Perpetuum Mobile to miejsce twórczego rozwoju najmłodszych. Naszym celem jest współtworzenie, wraz z rodzicami, miejsca, w którym dzieci w naturalny sposób rozwijają swoją chęć poznawania świata i nauki. Dzieci korzystają z bogatego wachlarza zajęć: umuzykalniających, gry na instrumentach (gitara, fortepian, perkusja, skrzypce), plastycznych, językowych (angielski i hiszpański) oraz sportowych. Umiejętności naukowe kształtują na warsztatach robotyki. Korzystamy z całego dobrodziejstwa kultury i innych obszarów organizowanych przez bydgoskie organizacje. Eksplorujemy miasto, wędrujemy po nim i nie tylko. Z rodzinami oraz nauczycielami widzimy się na spotkaniach społeczności Perpetuum Mobile, na rozmowach indywidualnych oraz koncertach i warsztatach organizowanych przez Fundację.

Szkoła Podstawowa

W Niepublicznej Szkole Podstawowej Perpetuum Mobile pragniemy odejść od ślepego realizowania treści z niedoskonałych podręczników na rzecz rozwoju i indywidualizacji nauczania. Chcemy dać nauczycielom wystarczająco dużo czasu, aby kierowali procesem edukacyjnym każdego dziecka i stworzyli jak najlepsze warunki do rozwoju umiejętności: muzycznych, plastycznych, konstrukcyjnych, sportowych i rzemiosł różnych. W naszej szkole ważna jest odpowiednia atmosfera: bez dzwonków, gonienia, ale z dostosowaniem długości warsztatów do potrzeb dziecka. Zatrudniamy nauczycieli wspierających, w tym psychologów, którzy wspierają indywidualnie uczniów, wypracowują z nauczycielami kierunkowymi plan rozwoju ucznia, a także przeprowadzają Treningi Umiejętności Społecznych dla grup klasowych. Ze społecznością zbieramy się kilka razy w roku, by omówić główne projekty realizowane przez szkołę, pomysły na usprawnienie funkcjonowania placówki oraz potrzeby dzieci i nauczycieli, które umożliwiają im rozwój i działanie. Największym świętem w ramach roku szkolnego jest zakończenie roku, podczas którego odbywają się koncerty, spektakle teatralne, wywiady przygotowywane przez uczniów i nauczycieli.

Manufaktura umiejętności

Placówka wpisana do ewidencji placówek, w których dokonują się cuda: powstają instrumenty gliniane, podczas eksperymentów przyrodniczych oszukujemy nasze zmysły, na liczydle japońskim – sorobanie – liczymy szybciej od komputera… Jednym słowem: tworzenie wciąga! Paleta zajęć jest zależna od potrzeb, pasji osób, które do nas docierają z ciekawą ofertą oraz odbiorców, którzy mają sprecyzowane potrzeby. Chcemy być umysłami renesansowymi, z szerokim wachlarzem umiejętności. Czerpiemy z obcowania ze sztuką, rzemiosłem, ale także ze wspaniałymi ludźmi.

Edukacja - wartości nasze i naszej organizacji w Bydgoszczy

Harmonijna edukacja

Podstawową wartością (celem) FKE jest stanie na straży naturalnego, pełnego, harmonijnego rozwoju dziecka jako osoby poprzez zrównoważoną edukację.

Szacunek

Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podejście oraz otwartość na różne rodzaje edukacji (w tym edukacją nieformalną) uznajemy za niezbędne do realizacji naszych zamierzeń.

Kreatywna szkoła

Drogą do realizacji tej wartości jest propagowanie kreatywnej edukacji, rozwijanie wrażliwości, kształtowanie systemu wartości (szacunek do siebie i innych osób, szacunek do inności, poszanowanie zasobów kultury,
krzewienie systemu wartości uniwersalnych).

SPOŁECZNOŚĆ

Aktualności

Festiwal automatyki i robotyki AuRo 2023 Uniwersytet WSB Merito

Festiwal automatyki i robotyki AuRo 2023 Uniwersytet WSB Merito

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Automatyki i Robotyki AuRo 2023, który odbędzie się 29-30 maja br. w murach Uniwersytetu WSB Merito...
Zobacz więcej
Koncert z udziałem kursantów Improwizuję, czyli audiuję Warszawa 04.06.23

Koncert z udziałem kursantów Improwizuję, czyli audiuję Warszawa 04.06.23

Zapraszamy na koncert gordonowski Happy Jazz w Okęckiej Sali Widowiskowej 4.06.2023 godz. 11.00 To wyjątkowy czas przeznaczony na budowanie więzi...
Zobacz więcej
Koncert 27.05. o 10.0 – Pałac Ostromecko

Koncert 27.05. o 10.0 – Pałac Ostromecko

Uwaga! Nie śpimy – tym razem koncert zaczynamy (wyjątkowo:-) o 10.00. 27 maja 2023, sobota, godz. 10.00 / Pałac Nowy...
Zobacz więcej
Drzwi Otwarte na Mińskiej 15 – placówki edukacyjne FKE

Drzwi Otwarte na Mińskiej 15 – placówki edukacyjne FKE

Nasze Drzwi Otwarte to przedsięwzięcie współtworzone przez społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli Perpetuum Mobile. Przygotowaliśmy dla Was: – losy –...
Zobacz więcej

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.