Multikulti w Niepodległej

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji

Koncert poświęcone wielokulturowości miasta mają na celu lepsze poznanie historii miasta i znaczenia wielokulturowości. Ich celem jest również uwrażliwienie na wkład ludzi innych kultur w potencjał gospodarczy i kulturowy rozwój miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży jaki wpływ na nasze życie ma wielokulturowość i jak cenna była ona dla naszego miasta przez wieki. Spotkania to także zadanie pokazania jakie elementy nowe do dzisiejszego kolorytu miasta wnoszą mieszkający w nim obcokrajowcy, oraz ludzie innego pochodzenia, albo wyznający inną religię. Projekt realizowany będzie w przestrzeni Centrum NGOsów przy ulicy Gdańskiej 5.

Cel realizacji zadania

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o historii miasta o jego tradycji, o znaczeniu wielokulturowości dla Bydgoszczy. Podniesienie świadomości tym jak kiedyś w Bydgoszczy wspólnie dla jej dobra działali Polacy, Niemcy i Żydzi, Romowie czy też przedstawiciele krajów wschodnich (napływający po 1920 roku), jak współistnienie to czasem było łatwe i dawało świetne efekty dla rozwoju miasta, a czasem trudne, jak choćby w czasie wojny i na krótko przed nią, kiedy to narodowościowe praktyki eskalowały w postaci haseł faszystowskich, wzmacnianych praktykami nazistowskimi. Niewątpliwie wielokulturowość pozostała na zawsze częścią historii naszego miasta, obecną w życiorysach Bydgoszczan, w architekturze, spisana w dziełach literatury, czy muzyki. Nasz projekt to podjęcie starań, by nasze społeczeństwo było otwarte na ludzi różnego pochodzenia, różnych kultur, różnych religii. Prowadząc placówki edukacyjnych akceptujemy pochodzenie i background kulturowy naszych uczniów, przedszkolaków. Korzystamy z opowieści seniorów rodu, czy rodziców którzy przedstawiają naszej społeczności historię swojego życia: mieszane małżeństwa, koczownicze trudności związane z szukaniem miejsca dla siebie w Niepodległej Rzeczypospolitej. Niektórzy przedstawiciele społeczności mają sporo trudności w zaakceptowaniu inności, młodzież posługuje się symbolem swastyki, gwiazdy Dawida bez kompletnej odpowiedzialności jakie cierpienie niesie za sobą prosty układ kresek. Na ulicach miasta dochodzi do utarczek słownych, alkohol prowadzi do bijatyk, również na tle narodowościowym. Polacy często nie mogą pogodzić się, że miasto się zmienia: tłumnie napływają obywatele Ukrainy szukając zatrudnienia, Białorusi, wojska Natowskie sprowadzają coraz to nowych przedstawicieli różnych nacji – tu z integracją jest dość kiepsko, ta grupa nie jest skora do utożsamiania siebie z cywilami. Aby nie dochodziło do scysji między obywatelami różnych kultur należałoby się spotkać i dać sobie szansę na wspólne poznanie. W projekcie chcemy pokazać, że wielokulturowość ma wiele plusów, co łatwo wykazać choćby na tle historii naszego miasta: bez współistnienia Polaków, Niemców i Żydów, Romów z pewnością nie byłoby takim miastem jak jest dziś, jego historia nie była by tak ciekawa, a rozwój tak prężny. Pokazanie, że Bydgoszcz to nie tylko Polacy, ale też np. Niemcy, którym miasto pod wieloma względami wiele zawdzięcza (architektura, muzyka, teatr, parki, rzeźby, przemysł, gospodarka, ale i Żydzi którzy nadawali miastu niesłychanego kolorytu, finansowali gospodarkę, czy też tworzyli artystyczne dzieła). Warsztaty mają na celu lepsze poznanie innych kultur, ich zwyczajów, świąt, kuchni, kultury. Mają też na celu poznanie dzisiejszych mieszkańców miasta którzy pochodzą nie tylko Polski, ale z różnych przyczyn wybrali sobie Bydgoszcz na miejsce zamieszkania. Poznamy powody dla których wybrali Polskę, ale też dlaczego zdecydowali się zamieszkać w mieście nad Brdą.

Miejsce realizacji zadania

przestrzeń Centrum NGOsów

Grupa odbiorców zadania

Będziemy starali się dotrzeć do rodzin Bydgoszczan, których przodkowie wyemigrowali z miasta a mieszkali tu w okresie Międzywojnia. Włączamy do działań dzieci i młodzież z bydgoskich i podmiejskich instytucji edukacyjnych. Projekt w zależności od odsłony trafi do rodzin z dziećmi, samej młodzieży lub samych dorosłych, którzy zostaną wciągnięci w dyskusje odnośnie pielęgnowania różnorodności międzykulturowej lokalnej społeczności.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy

Danuta Wróbel-Sawosz – nauczyciel historii, nauczyciel akademicki, absolwentka UKW, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Stypendystka „POLITYKI”. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu najnowszej historii Bydgoszczy (szczególnie w tematyce życia codziennego w czasie wojny, wielokulturowości na terenie miasta, życia kobiet w okresie okupacji). Uczestniczka konferencji poświęconych wielokulturowości w Bydgoszczy, m. in. Miasto wielu kultur i narodowości, Bydgoszcz 2008, Debata Trudy codzienności. Życie mieszkańców Bydgoszczy w latach wojny. 29.11.2014 – organizowana przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego oraz Gazetę Pomorską. Jolanta Gawryłkiewicz – dyrektor, nauczyciel muzyki, ekonomii, zarządzania, zagadnień obywatelskich, inicjatorka idei Perpetuum Mobile Prezes Fundacji Kreatywnej Edukacji, ekonomista, politolog i muzyk. Uczestniczka i współprowadząca formy dramy – projekty Stowarzyszenia Stop-Klatka. Członkini m.in.: Lokalnej Grupy Działania Dwie Rzeki, Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Inicjatorka projektów Akcja Rodzic Działa – obecnie Prezes Stowarzyszenia Rodzic Działa. Autorka wielu publikacji naukowych i edukacyjnych. W pracy naukowej zajmuje się poprawą jakości edukacji oraz tematem partycypacji społecznej. Koordynatorka licznych seminariów, m.in: „Edukacja muzyczna od poczęcia do 6 roku życia”, „Rewolucja w edukacji muzycznej”, „Nauka improwizacji w każdej podstawówce i gimnazjum”. Współautorka „Podręcznika do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6” i „Wstępu do improwizacji”. Prowadząca warsztaty muzykoterapeutyczne w ramach projektów skierowanych do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i realizator warsztatów partycypacyjnych. Joanna Niezgódka – wolontariusz, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która zajmuje się krzewieniem świadomości o niepełnosprawności i różnorodności kulturowej. Pracowała wiele lat w misjonarskiej organizacji Kościoła Katolickiego, W projekcie odpowiedzialna za kontakt z mediami oraz promocję projektu i zabieganie o uczestników przedsięwzięć. Miłosz Gawryłkiewicz: muzyk sesyjny: kilkadziesiąt płyt (KZWW, Tomasz Szymuś, Paweł Kukiz, T.Love, KZWW…), kilkanaście filmów (Kochaj i tańcz, Mój Rower…); muzyk orkiestrowy (lead&solo tp): Zbigniew Namysłowski BB, Eljazz BB, Orkiestra Adama Sztaby, Orkiestra Tomka Szymusia (Festiwale: Opole, Sopot, Top Trendy, etc.), programy tv: Taniec z gwiazdami, SMS, Śpiewaj i walcz, Super starcie…; trębacz: Milomania, KZWW, Ania Dąbrowska, Paweł Kukiz i Piersi, Jamal, Maryla Rodowicz, Janusz Radek…; aranżer: Festiwal Opole, Taniec z gwiazdami, Bitwa na głosy…; nauczyciel akademicki, a także związany z wszystkimi placówkami edukacyjnymi Fundacji Kreatywnej Edukacji; współtwórca i realizator koncertów Smykowe Granie w Filharmonii Krakowskiej; współtwórca i wykładowca kursów gordonowskich FKE; autor wydawnictw FKE; członek Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona oraz Gordon Institute for Music Learning. 10 osobowy zespół wolontariuszy pod przewodnictwem Giulii Saguto (Włochy) oraz Andre Galindo (Hiszpania), którzy pracują dla Fundacji Kreatywnej Edukacji jako wolontariusze Programu Erasmus Plus