Ogród różnorodności

Nasze działania w pierwszej kolejności kierujemy do osób uciekających przed wojną. Naszą organizację wybrał koordynator działań edukacyjnych i artystycznych Pavel Khabarow z Ukrainy, który jest łącznikiem ze społecznością ukraińską. Świetlica powstała dzięki współpracy firmy Ikea, Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz wolontariuszy, którzy pomogli wykonać prace remontowe przy Mińskiej 15.  Osoby, które dotychczas skorzystały z naszych aktywności to przede wszystkim uchodźcy uciekający przed wojną na Ukrainie. Otrzymali wsparcie socjalne od wielu Polaków, a także nieco rozłożone w czasie środki na usamodzielnienie się od państwa polskiego. W okresie letnim w bardzo ograniczonym stopniu polskie instytucje uruchamiały zorganizowany wypoczynek dla dzieci z Ukrainy. Nasza organizacja podjęła próby pozyskania dofinansowania na ten cel, ale bez pozytywnych rezultatów. Zdecydowaliśmy się na realizację krótszych warsztatów każdego dnia, z różnych obszarów tematycznych. Dzięki tym działaniom organizujemy czas młodzieży i dajemy wsparcie psychologiczne rodzicom i dzieciom. Do tej pory z naszych działań skorzystało 50 osób.

Od czerwca 2022 do grudnia 2022 przeznaczymy 20 000 zł na zajęcia edukacyjne. Zrealizujemy 200 h zajęć prowadzonych przez specjalistów, ze wsparciem tłumacza. Ze środków pokryjemy koszt wynagrodzeń prowadzących  oraz tłumaczy ok 15000 zł (150 h x 100 zł/h) oraz koszt materiałów 5000 (artykuły plastyczne, wydruki, artykuły biurowe, narzędzia do pracy)

Dzięki zajęciom dotrzemy do 150 osób bezpośrednio. Oprócz tego wspieramy również całe rodziny: zarówno uchodźcze, jak i polskie. Uczymy koegzystowania w międzynarodowym, różnorodnym etnicznie świecie. Świetlica oraz działająca w obszarze multikulti społeczność lokalna przejmuje wzorce i staje się zaangażowana społecznie w tematykę różnorodności. Bezpośredni odbiorcy uzyskają możliwość rozwoju artystycznego i edukacyjnego, a także wsparcia psychologicznego. Rodziny odbiorców otrzymują możliwość realizacji oferty rozwojowej dla swoich dzieci. Pracownicy, rodzice dzieci, które funkcjonują w środowisku, które tworzy świetlice dostają motywację do pracy nowym wymiarze multietniczności, poznają problemy i wyzwania, przed którymi stoją uchodźcy.