Biogram Fundacji Kreatywnej Edukacji

Współpraca…
największe wyzwanie to dzielenie się umiejętnościami i korzystanie z wiedzy i pomocy innych.

Biogram

Fundacja powstała w 2006 roku z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Uważamy, iż znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna odegrać, obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem. Oprócz tego wyznacznika edukacja nieformalna kładzie silny nacisk na pracę grupową i zaangażowanie zarówno strony odbierającej, jak i przekazującej wiedzę. Szczególnie zależy nam na rozwoju muzycznym dzieci. 

Podstawową wartością (celem) FKE jest stanie na straży naturalnego, pełnego, harmonijnego rozwoju dziecka jako osoby.

Drogą do realizacji tej wartości jest: – propagowanie kreatywnej edukacji – rozwijanie wrażliwości – kształtowanie systemu wartości (szacunek do siebie i innych osób, szacunek do inności, poszanowanie zasobów kultury, krzewienie systemu wartości uniwersalnych)

Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podejście oraz otwartość na różne rodzaje edukacji (w tym edukację nieformalną) uznajemy za niezbędne do realizacji naszych zamierzeń.

Praktyka

Praktykujemy i staramy się rozpowszechniać nowatorską teorię uczenia się muzyki, której twórcą jest prof. Edwin Elias Gordon. Chcemy, aby edukacja muzyczna w Polsce przekształciła się z obecnej, mało efektywnej w sprawdzoną i twórczą formę, opracowaną przez znakomitego muzyka, pedagoga i psychologa muzyki, profesora E.E. Gordona. Ponadto wdrażamy autorskie programy edukacyjne we własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizujemy projekty w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski.

Współpraca

Fundacja prowadzi działalność koncertową, szkoleniową i wydawniczą, a także strażniczą i promującą formy partycypacji społecznej. Jest członkiem Lokalnej Grupy Działania “Dwie Rzeki”,  Sieci NGO oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Fundacja Kreatywnej Edukacji otrzymała  certyfikat “Organizacja Sprawdzona”, który jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu.

Fundacja jest od 2017 roku Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000257799

ZARZĄD FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

JOLANTA GAWRYŁKIEWICZ

PREZES FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

DOROTA DZIĘCIOŁ

SKARBNIK FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

RADA FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI

HANNA GĄSIEWSKA

PRZEWODNICZĄCA RADY FKE

ELŻBIETA WYSOCKA

CZŁONKINI RADY FKE

STATUT FUNDACJI KREATYWNEJ EDUKACJI